ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Перемозького НВК

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

_____________ О.М.Ярмольчик

Р О З К Л А Д № 1

навчальних занять Перемозького НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» ІІ-ІІІ ступенів

на І семестр 2021-2022 навчального року

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

11 клас

Понеділок

1

2

3

4

5

6

7

Англ. мова

Укр. мова

Математика

Заруб. літ.

Основи здор.

Інформатика

Укр. мова

Англ. мова

Біологія

Фізкультура

Історія

Музичне мист.

Укр. мова

Географія

Заруб. літ.

Біологія

Музичне мист.

Англ. мова

Фізкультура

Укр, мова

Укр. літ.

Заруб. літ

Алгебра

Англ. мова

Фізкультура

Музичне мист.

Географія

Алгебра

Укр. мова

Укр. літ.

Геометрія

Всесв. істор.

Біологія

Інформатика

Історія Укр.

Укр. мова

Укр. літ.

Фізкультура

Біологія

Вівторок

1

2

3

4

5

6

7

Англ. мова

Укр. мова

Укр. літ.

Фізкультура

Укр. мова

Математика

Математика

Труд. навч.

Труд. навч.

Основи здор.

Англ. мова

Заруб. літ.

Укр. мова

Фізика

Укр. літ.

Алгебра

Фізкультура

Алгебра

Фізкультура

Всесв. історія

Фізика

Заруб. літ.

Історія Укр.

Труд. навч.

Фізкультура

Заруб. літ.

Фізика

Фізика

Правозн.

Англ. мова

Фізика

Укр. мова

Геометрія

Укр. літ.

Алгебра

Астрономія

Захист Укр. (0.5)

Середа

0

1

2

3

4

5

6

7

Математика

Математика

Укр. мова

Образ. мист.

Заруб. літ.

Природозн.

Історія

Укр. мова

Заруб. літ.

Укр. мова

Географія

Труд. навч.

Всесв. істор.

Образ. мист.

Біологія

Інформатика

Заруб. літ.

Хімія

Укр. мова

Інформатика Геометрія

Укр. мова

Хімія

Інформатика

Інформатика

Укр. літ.

Хімія

Укр. мова

Укр. мова

Хімія

Геометрія

Історія Укр.

Географія

Труд. навч.

Хімія

Хімія

Історія Укр.

Всесв. істор.

Біологія

Четвер

1

2

3

4

5

6

7

Музичне мист.

Історія Укр.

Труд. навч.

Труд. навч.

Фізкультура

Математика

Біологія

Укр. літ.

Математика

Англ. мова

Фізкультура

Укр. мова

Алгебра Геометрія

Хімія

Основи здор.

Історія Укр.

Англ. мова

Англ. мова

Труд. навч.

Фізкультура

Укр. мова

Географія

Біологія

Укр. мова

Укр. літ.

Заруб. літ.

Біологія

Історія Укр.

Англ. мова

Фізкультура

Захист Укр.

Фізкультура

Укр. мова

Укр. літ.

Алгебра

Заруб. літ.

П’ятниця

0

1

2

3

4

5

6

7

Укр. мова

Математика

Укр. літ.

Природозн.

Англ. мова

Фізкультура

Фізкультура

Укр. мова

Інформатика

Укр. літ.

Образ. мист.

Географія

Географія

Укр. літ.

Хімія

Фізкультура

Фізика

Англ. мова

Алгебра

Біологія

Укр. літ.

Фізика

Географія

Основи здор.

Геометрія

Інформатика

Англ. мова

Укр. літ.

Фізика

Алгебра

Основи здор.

Мистецтво

Фізкультура

Фізика

Фізика

Укр. мова

Укр. літ.

Фізкультура

Інформатика

Англ. мова

Заступник директора з навчально - виховної роботи Т.В.Недбайло

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Перемозького НВК

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

_____________ О.М.Ярмольчик

Р О З К Л А Д № 1

навчальних занять Перемозького НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» І ступеня

на І семестр 2021-2022 навчального року

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Понеділок

1

2

3

4

5

Українська мова

Математика

Навчання грамоти

Образотворче мистецтво

Літературне читання

Математика

Українська мова

Інформатика

Образотворче мистецтво

Літературне читання

Математика

Українська мова

Англійська мова

Трудове навчання

Літературне читання

Математика

Англійська мова

Українська мова

Образотворче мистецтво

Вівторок

1

2

3

4

5

6

Українська мова

Англійська мова

Навчання грамоти

ЯДС

Фізкультура

Літературне читання

Математика

Англійська мова

ЯДС

Фізкультура

Літературне читання

Математика

Українська мова

Англійська мова

ЯДС

Фізкультура

Літературне читання

Математика

Українська мова

ЯДС

Інформатика

Фізкультура

Середа

1

2

3

4

5

6

Українська мова

Математика

Навчання грамоти

Музичне мистецтво

Фізкультура

Літературне читання

Математика

Українська мова

Трудове навчання

Фізкультура

Літературне читання

Математика

ЯДС

Фізкультура

Курс «Риторика»

Літературне читання

Математика

Музичне мистецтво

Фізкультура

РЗМ

Четвер

1

2

3

4

5

Основи здоров’я

Математика

Природознавство

Англійська мова

Трудове навчання

ЯДС

Англійська мова

Математика

ЯДС

Фізкультура

Українська мова

Математика

ЯДС

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

ЯДС

Математика

Англійська мова

Фізкультура

Трудове навчання

П’ятниця

1

2

3

4

5

Українська мова

Математика

Навчання грамоти

Фізкультура

Літературне читання

Англійська мова

Українське мова

Музичне мистецтво

Курс «Риторика»

Літературне читання

Математика

Англійська мова

ЯДС

Фізкультура

Українська мова

Математика

Курс «Риторика»

Англійська мова

ЯДС

Заступник директора з навчально - виховної роботи Т.В.Недбайло

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Перемозького НВК

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

_____________ О.М.Ярмольчик

Р О З К Л А Д № 1

навчальних занять Перемозького НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» ІІ-ІІІ ступенів

на І семестр 2020-2021 навчального року

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Понеділок

1

2

3

4

5

6

7

Укр. мова

Укр. літ.

Математика

Труд, навч.

Труд. навч.

Заруб. літ.

Англ. мова

Математика

Укр. мова

Заруб. літ.

Муз. мист.

Фізкульт.

Алгебра

Англ. мова

Укр. мова

Географія

Фізкульт.

Муз. мист.

Інформатика

Хімія

Географія

Біологія

Укр. мова

Укр. мова

Англ. мова

Мистецтво

Алгебра

Укр. мова

Мистецтво

Геометрія

Англ. мова

Інформатика

Заруб. літ.

Укр. мова

Укр. літ.

Фізкультура

Інформатика

Географія

Алгебра

Математика

Географія

Алгебра

Укр. мова

Фізкультура

Укр. літ. Біологія

Захист Укр.

Вівторок

1

2

3

4

5

6

7

Укр. мова

Історія Укр.

Англ. мова

Математика

Математика

Фізкультура

Укр. мова

Укр. літ.

Математика

Історія

Осн. здор.

Хімія

Хімія

Укр. літ.

Фізика

Англ. мова

Історія Укр.

Історія Укр.

Укр. мова

Хімія

Фізкультура

Фізика

Осн. здор.

Всесв. історія

Алгебра

Укр. літ.

Хімія

Хімія

Історія Укр.

Заруб. літ.

Англ. мова

Геометрія

Укр. мова

Укр. літ.

Хімія

Фізика

Фізика

Укр. мова

Фізика

Астрономія

Укр. літ.

Фізкультура

Хімія

Хімія

Середа

1

2

3

4

5

6

7

Фізкультура

Укр. мова

Природозн.

Муз. мист.

Англ. мова

Географія

Фізкультура

Біологія

Заруб. літ

Труд. навч.

Алгебра

Укр. мова

Укр. літ.

Всесв. істор.

Англ. мова

Заруб. літ.

Заруб. літ.

Фізкультура

Алгебра

Геометрія

Укр. літ.

Географія

Укр. мова

Англ. мова

Фізкультура

Біологія

Історія Укр.

Труд. навч.

Всесв. історія

Гром. освіта

Захист Укр.

Біологія

Гром. освіта

Геометрія

Історія Укр.

Укр. мова

Укр. літ.

Англ. мова

Інформатика

Математика

Четвер

1

2

3

4

5

6

7

Математика

Фізкультура

Укр. літ.

Заруб. літ.

Англ. мова

Осн. здор.

Укр. мова

Математика

Математика

Англ. мова

Інформатика

Історія

Географія

Заруб. літ.

Геометрія

Біологія

Фізика

Фізкультура

Географія

Істор. Укр.

Біологія

Геометрія

Укр. мова

Географія

Фізкультура

Інформатика

Інформатика

Осн. правозн.

Фізкультура

Геометрія

Осн. здор.

Фізика

Всесв. істор.

Заруб. літ

Укр. мова

Укр. літ.

Історія Укр.

Алгебра

Англ. мова

Фізкультура

Біологія

Заруб. літ.

Всесв. історія

Фізкультура

Фізика

Геометрія

П’ятниця

1

2

3

4

5

6

7

Англ. мова

Укр. мова

Природозн.

Обр. мист.

Інформатика

Укр. мова

Укр. літ.

Труд. навч.

Труд. навч.

Образ. мист.

Біологія

Фізкультура

Геометрія

Фізкультура

Осн. здор.

Укр. мова

Біологія

Образ. мист.

Укр. літ.

Геометрія

Заруб. літ.

Інформатика

Фізика

Англ. мова

Біологія

Укр. літ.

Фізика

Англ. мова

Фізкультура

Фізика

Географія

Фізика

Біологія

Фізкультура

Укр. мова

Укр. літ.

Захист. Укр.

Інформатика

Укр. мова

Труд. навч.

Укр. літ.

Фізика

Англ. мова

Інформатика

Заступник директора з навчально - виховної роботи Т.В.Недбайло

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Перемозького НВК

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

_____________ О.М.Ярмольчик

Р О З К Л А Д № 1

навчальних занять Перемозького НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» І ступеня

на І семестр 2020-2021 навчального року

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Понеділок

1

2

3

4

5

Українська мова

Математика

Навчання грамоти

Образотворче мистецтво

Літературне читання

Математика

Англійська мова

Українська мова

Я досліджую світ

Літературне читання

Математика

Українська мова

Англійська мова

Образотворче мистецтво

Літературне читання

Математика

Українська мова

Природознавство

Образотворче мистецтво

Вівторок

1

2

3

4

5

6

Українська мова

Англійська мова

Навчання грамоти

Природознавство

Музичне мистецтво

Літературне читання

Математика

Українська мова

Я досліджую світи

Фізкультура

Літературне читання

Математика

Українська мова

Природознавство

Інформатика

Фізкультура

Літературне читання

Математика

Українська мова

Англійська мова

Фізкультура

Середа

1

2

3

4

5

6

Українська мова

Математика

Навчання грамоти

Трудове навчання

Фізкультура

Літературне читання

Англійська мова

Математика

Я досліджую світ

Фізкультура

Літературне читання

Математика

Українська мова

Англійська мова

Фізкультура

Літературне читання

Математика

Музичне мистецтво

Українська мова

Фізкультура

Фінансова грамотність

Четвер

1

2

3

4

5

Природознавство

Англійська мова

Математика

Основи здоров’я

Фізкультура

Літературне читання

Українська мова

Я досліджую світ

Фізкультура

Музичне мистецтво

Математика

Українська мова

Природознавство

Основи здоров’я

Трудове навчання

Я у Світі

Математика

Англійська мова

Основи здоров’я

Трудове навчання

П’ятниця

1

2

3

4

5

Українська мова

Математика

Навчання грамоти

Фізкультура

Я досліджую світ

Математика

Англійська мова

Українське мова

Образотворче мистецтво

Літературне читання

Англійська мова

Математика

Фізкультура

Музичне мистецтво

Літературне читання

Українська мова

Природознавство

Інформатика

Фізкультура

Заступник директора з навчально - виховної роботи Т.В.Недбайло

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖУЮ

Директор Перемозького НВК Голова ПК Перемозького НВК

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

_____________ О.М.Ярмольчик ____________ О.М. Грищук

Р О З К Л А Д № 1

навчальних занять Перемозького НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» ІІ-ІІІ ступенів

на І семестр 2019-2020 навчального року

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Понеділок

1

2

3

4

5

6

7

8

Англ. мова

Укр. мова

Історія Укр.

Природозн.

Інформатика

Заруб. літ.

Фізкультура

Заруб. літ.

Укр. мова

Математика

Укр. літ.

Історія Укр.

Всесв. істор.

Біологія

Заруб. літ.

Історія Укр.

Укр. мова

Заруб. літ.

Англ. мова

Фізкультура

Інформатика

Фізкультура

Укр. мова

Заруб. літ.

Істор. Укр.

Заруб. літ.

Англ.. мова

Всесв. істор.

Укр. мова

Заруб. літ.

Укр. літ.

Фізкультура

Біологія

Заруб. літ.

Осн. здор.

Істор. Укр.

Фізкультура

Географія

Укр. мова

Укр. літ.

Біологія

Англ. мова

Укр. мова

Біологія

Фізкультура

Математика

Укр. літ.

Інформатика

Заруб. літ.

Вівторок

1

2

3

4

5

6

7

Укр. мова

Математика

Математика

Укр. літ.

Основи здор.

Фізкультура

Фізкультура

Укр. мова

Основи здор.

Математика

Укр. літ.

Алгебра

Муз. мист.

Фізика

Укр. літ.

Образ. мист.

Алгебра

Укр. літ.

Хімія

Фізика

Фізика

Алгебра

Фізкультура

Фізика

Фізика

Фізика

Алгебра

Алгебра

Мистецтво

Укр.. мова

Фізкультура

Укр. літ.

Заруб. літ.

Математика

Інформатика

Укр. мова

Математика

Укр. літ.

Фізкультура

Захист. Вітч.

Середа

1

2

3

4

5

6

7

Христ. етика

Муз. мист.

Труд. навч.

Труд. навч.

Природозн.

Англ.. мова

Заруб. літ.

Укр. мова

Укр. літ.

Муз. мист.

Географія

Христ. етика

Географія

Хімія

Біологія

Геометрія

Укр. мова

Всесв. істор.

Англ. мова

Інформатика

Інформатика

Укр. мова

Мистецтво

Історія Укр.

Труд. навч.

Історія Укр.

Хімія

Всесв. істор.

Хімія

Англ. мова

Інформатика

Хімія

Біологія

Гром. освіта

Хімія

Укр. мова

Укр. літ.

Географія

Укр. мова

Укр. літ

Математика

Біологія

Англ. мова

Хімія

Хімія

Четвер

1

2

3

4

5

6

7

8

Математика

Укр. мова

Заруб. літ.

Англ. мова

Математика

Труд. навч.

Труд. навч.

Англ. мова

Математика

Фізкультура

Біологія

Основи здор.

Геометрія

Фізкультура

Географія

Труд. навч.

Англ. мова

Англ. мова

Біологія

Труд. навч.

Геометрія

Географія

Геометрія

Фізкультура

Фізкультура

Геометрія

Геометрія

Укр. мова

Укр. літ.

Інформатика

Англ. мова

Математика

Фізика

Фізика

Фізкультура

Англ. мова

Фізика

Інформатика

Захист Вітч.

Фізика

Англ. мова

Географія

Фізика

Фізика

Фізкультура

Фізика

Захист Вітч.

П’ятниця

1

2

3

4

5

6

7

Укр. мова

Укр. літ.

Фізкультура

Англ. мова

Образ. мист.

Географія

Математика

Інформатика

Фізкультура

Англ. мова

Образ. мист.

Алгебра

Укр. мова

Укр. літ.

Фізика

Фізкультура

Христ. етика

Біологія

Хімія

Біологія

Укр. літ.

Географія

Основи здор.

Англ. мова

Всесв. істор.

Правозн.

Укр. мова

Укр. мова

Біологія

Географія

Фізкультура

Укр. мова

Укр. літ.

Труд. навч.

Всесв. історія

Математика

Захист Вітч.

Гром. освіта

Укр. мова

Труд. навч.

Історія Укр.

Укр. літ.

Всесв. істор.

Інформатика

Заступник директора з навчально - виховної роботи Т.В.Недбайло

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖУЮ

Директор Перемозького НВК Голова ПК Перемозького НВК

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

_____________ О.М.Ярмольчик ____________ О.М. Грищук

Р О З К Л А Д № 1

навчальних занять Перемозького НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» І ступеня

на І семестр 2019-2020 навчального року

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Понеділок

1

2

3

4

5

Природознавство

Англійська мова

Математика

Трудове навчання

Українське читання

Математика

Англійська мова

Українська мова

Образотворче мистецтво

Літературне читання

Математика

Українська мова

Англійська мова

Фізкультура

Літературне читання

Математика

Українська мова

Інформатика

Образотворче мистецтво

Вівторок

1

2

3

4

5

6

Основи здоров’я

Математика

Українська мова

Українська мова

Фізкультура

Українське читання

Математика

Українська мова

Природознавство

Фізкультура

Українська мова

Математика

Природознавство

Інформатика

Фізкультура

Літературне читання

Математика

Українська мова

Природознавство

Фізкультура

Християнська етика

Середа

1

2

3

4

5

6

Українська мова

Англійська мова

Математика

Українська мова

Фізкультура

Українське читання

Математика

Англійська мова

Українська мова

Фізкультура

Літературне читання

Математика

Українська мова

Фізкультура

Фінансова арифметика

Людина. Родина. Світ.

Літературне читання

Математика

Українська мова

Англійська мова

Фізкультура

Четвер

1

2

3

4

5

Природознавство

Українська мова

Українська мова

Музичне мистецтво

Фізкультура

Природознавство

Українська мова

Основи здоров’я

Трудове навчання

Фізкультура

Природознавство

Математика

Я у Світі

Трудове навчання

Образотворче мистецтво

Природознавство

Українська мова

Основи здоров’я

Трудове навчання

Фізкультура

П’ятниця

1

2

3

4

5

Українська мова

Математика

Українська мова

Образотворче мистецтво

Українське читання

Англійська мова

Математика

Інформатика

Музичне мистецтво

Англійська мова

Українська мова

Літературне читання

Музичне мистецтво

Основи здоров’я

Я у Світі

Математика

Англійська мова

Музичне мистецтво

Фінансова поведінка

Заступник директора з навчально - виховної роботи Т.В.Недбайло

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖУЮ

Директор Перемозького НВК Голова ПК Перемозького НВК

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

_____________ О.М.Ярмольчик ____________ О.М. Грищук

Р О З К Л А Д № 1

навчальних занять Перемозького НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» ІІ-ІІІ ступенів

на І семестр 2018-2019 навчального року

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

11 клас

Понеділок

1

2

3

4

5

6

7

Заруб. літ.

Укр.. мова

Труд. навч.

Труд. навч.

Математика

Природозн.

Фізкультура

Укр. мова

Географія

Англ. мова

Укр.. літ.

Біологія

Труд. навч.

Труд. навч.

Англ.. мова

Укр.. мова

Алгебра

Укр.. літ.

Заруб. літ.

Інформатика

Основи здор.

Алгебра

Фізкультура

Укр.. мова

Англ.. мова

Укр.. літ.

Історія Укр.

Географія

Укр.. мова

Історія Укр.

Фізкультура

Геометрія

Укр.. літ.

Англ.. мова

Правознавство

Укр.. мова

Труд. навч.

Укр.. літ.

Всесв. історія

Англ.. мова

Заруб. літ.

Інформатика

Вівторок

1

2

3

4

5

6

7

8

Укр.. мова

Англ.. мова

Укр.. літ.

Математика

Київщинозн.

Хореографія

Укр.. мова

Математика

Біологія

Заруб. літ.

Хореографія

Історія

Фізкультура

Фізкультура

Хімія

Укр.. мова

Хореографія

Хімія

Англ.. мова

Христ. етика

Хімія

Укр.. мова

Хімія

Укр.. літ.

Геометрія

Заруб. літ.

Географія

Ф-в з укр.. мови

Алгебра

Укр.. мова

Всесв. історія

Хімія

Географія

Фізкультура

Хімія

Ф-в з укр.. мови (0.5)

Екологія

Укр.. мова

Економіка

Укр.. літ.

Історія Укр.

Хімія

Англ.. мова

Ф-в з географії

Середа

1

2

3

4

5

6

7

8

Інформатика

Христ. етика

Муз. мист.

Математика

Образ. мист.

Англ. мова

Христ. етика

Інформатика

Математика

Укр.. мова

Укр.. літ.

Заруб. літ.

Англ.. мова

Географія

Біологія

Заруб. літ.

Образ. мист.

Фізика

Фізика

Муз. мист.

Англ.. мова

Укр.. мова

Укр.. літ.

Біологія

Заруб. літ.

Мистецтво

Інформатика

Інформатика

Рос. мова

Рос. мова

Географія

Англ.. мова

Біологія

Геометрія

Заруб. літ.

Алгебра

Алгебра

Англ.. мова

Заруб. літ.

Геометрія

Біологія

Астрономія

Четвер

1

2

3

4

5

6

7

8

Етика

Укр. мова

Математика

Основи здор.

Укр. літ.

Математика

Етика

Київщинозн.

Фізкультура

Основи здор.

Фізкультура

Укр.. мова

Всесв. істор.

Алгебра

Історія Укр.

Геометрія

Київщинозн.

Алгебра

Фізкультура

Фізика

Геометрія

Всесв. історія

Фізика

Фізика

Фізика

Фізика

Укр.. літ.

Фізкультура

Основи здор.

Інформатика

Укр.. мова

Фізкультура

Укр.. літ.

Людина і сусп..

Фізика

Фізика

Захист Вітч.

Захист Вітч./Ф-в з стилістики

П’ятниця

1

2

3

4

5

6

7

8

Природозн.

Історія Укр.

Укр.. мова

Заруб. літ.

Англ.. мова

Фізкультура

Математика

Географія

Укр.. мова

Історія

Муз. мист.

Англ.. мова

Образ. мист.

Англ.. мова

Укр.. літ.

Геометрія

Київщинозн.

Географія

Біологія

Труд. навч.

Укр.. мова

Укр.. літ.

Фізкультура

Біологія

Основи здор.

Труд. навч.

Інформатика

Інформатика

Заруб. літ.

Алгебра

Біологія

Труд. навч.

Інформатика

Мистецтво

Христ. ет.

Укр.. мова

Заруб. літ.

Укр.. літ.

Алгебра

Худ. культ.

Геометрія

Фізкультура

Заступник директора з навчально - виховної роботи Т.В.Недбайло

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖУЮ

Директор Перемозького НВК Голова ПК Перемозького НВК

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

_____________ О.М.Ярмольчик ____________ О.М. Грищук

Р О З К Л А Д № 1

навчальних занять Перемозького НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» І ступеня

на І семестр 2017-2018 навчального року

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Понеділок

1

2

3

4

5

Українська мова

Математика

Українська мова

Фізкультура

Літературне читання

Математика

Українська мова

Образотворче мистецтво

Християнська етика

Літературне читання

Математика

Українська мова

Образотворче мистецтво

Фізкультура

Літературне читання

Англійська мова

Українська мова

Основи здоров’я

Образотворче мистецтво

Вівторок

1

2

3

4

5

6

Українська мова

Математика

Фізкультура

Українська мова

Природознавство

Природознавство

Математика

Українська мова

Музичне мистецтво

Фізкультура

Природознавство

Математика

Англійська мова

Фізкультура

Основи здоров’я

Християнська етика

Літературне читання

Математика

Українська мова

Англійська мова

Фізкультура

Середа

1

2

3

4

5

6

Українська мова

Математика

Українська мова

Музичне мистецтво

Фізкультура

Літературне читання

Англійська мова

Українська мова

Інформатика

Фізкультура

Літературне читання

Математика

Інформатика

Українська мова

Трудове навчання

Математика

Українська мова

Природознавство

Інформатика

Читаємо, розуміємо, творимо

Четвер

1

2

3

4

5

6

Основи здоров’я

Математика

Природознавство

Трудове навчання

Людина – родина - світ

Природознавство

Основи здоров’я

Математика

Фізкультура

Трудове навчання

Природознавство

Українська мова

Я у Світі

Музичне мистецтво

Читаємо, розуміємо, творимо

Українська мова

Математика

Я у Світі

Трудове навчання

Християнська етика

Фізкультура

П’ятниця

1

2

3

4

5

Українська мова

Англійська мова

Українська мова

Образотворче мистецтво

Українська мова

Математика

Англійська мова

Літературне читання

Читаємо, розуміємо, творимо

Літературне читання

Математика

Українська мова

Англійська мова

Фізкультура

Літературне читання

Математика

Природознавство

Фізкультура

Музичне мистецтво


Заступник директора з навчально - виховної роботи Т.В.Недбайло

Кiлькiсть переглядiв: 361

Коментарi