Звіт директора

Перемозького навчально-виховного комплексу

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

Бришівської селищної ради Київської області

про підсумки роботи школи за 2020/2021 н.р.

перед громадськістю та педагогічним колективом.

(17.06.2021 р.)

Шановні присутні! Закінчився черговий навчальний рік.

Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора школи протягом 2020/2021 н.р.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. та від 23.03.2005 р. №178, керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, запроваджено щорічні звіти директорів шкіл про виконану роботу у навчальному закладі. Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі школі, залучення громадськості до співпраці.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Законом України «Про загальну середню освіту», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, посадовими обов`язками директора, членів адміністрації та всіх працівників школи, колективною угодою, Положенням про порядок звітування керівників шкіл перед педагогічним колективом та громадськістю та іншими нормативними актами.

1.Загальна інформація про школу

Перемозький НВК належить до комунальної власності Баришівської селищної ради.

Будівля школи експлуатується з 1968 року. Школі належить земельна ділянка площею 2,8 га.

2.Кадрове забезпечення

У 2020/2021 н.р штатними працівниками школа була забезпечений на 100%. У школі працювало 16 педагогічних працівників (з них 1 сумісник), 12 працівників з числа допоміжного персоналу (з них 2 сумісника).

Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових педагогічних кадрів адміністрація закладу враховує фахову підготовку працівника.

Наш педагогічний колектив складається з творчих, талановитих людей, справжніх професіоналів, серед яких:

- 1 нагороджено знаком «Відмінник освіти України»;

- 1 методист;

- 5 старших учителів;

- 13 вчителів вищої категорії;

- 1 вчитель I категорії;

- 1 вчитель ІI категорії;

- 2 спеціаліста.

Час постійно диктує нові вимоги до вчителя, і нашим вчителям постійно доводиться працювати над собою.

Впродовж 2020/2021 н.р. при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» згідно з вимогами сьогодення вчителі пройшли курсову фахову підготовку. Середнє навантаження педагогічних працівників по школі становить 18 годин.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи, а ще аналіз небайдужості, сумлінності творчості, любові до своєї роботи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу у школі на достатньому рівні.

3. Навчальна робота

У 2020/2021 н.р. у школі завершили навчання 104 учні у 11 класах. Середня наповнюваність класів – 10 учнів.

Мережа класів у 2020/2021н.р.

Клас

Кількість учнів

1

14

2

11

3

7

4

7

5

12

6

7

7

10

8

9

9

7

10

6

11

10

Всього

104

Учнівський контингент

1.

Учнів на початок навчального року

99

1-4 класів

37

5-9 класів

47

10-11 класів

15

2.

Прибуло за навчальний рік

5

3.

Вибуло за навчальний рік, з них

0

в інші школи

0

в ПТНЗ

0

4.

Учнів на кінець навчального року

104

Навчально-виховний процес в цьому навчальному році було організовано відповідно до навчального плану та робочого плану школи. З метою задоволення освітніх потреб учнів, поглиблення знань з окремих предметів, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації, за рахунок варіативної складової навчального плану введено курси за вибором та факультативні курси, а саме:

1. факультативні курси:

· Факультатив з математики (10-11 кл.)

2. курси за вибором:

· Українська мова (1-4 кл.);

· Фінансова грамотність (4 клас).

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 10 та 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за
№ 924/27369, наказу Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 № 268 «Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.04.2021 №№494/36116, 495/36117, наказу Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020 № 1262 «Деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2020 № 1153/35436», наказу Міністерства освіти і науки України від 03.03.2021 № 273 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році», зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 16.03.2021 за № 338/35960,

У 10 класі профіль за бажанням учнів обираємо філологічний профіль, а саме української філології.

Головним у навчально – виховному процесі адміністрація школи та педколектив вбачають у формуванні у школярів уміння творчо використовувати отримані знання, розвивати потребу в систематичному самовихованні, самовдосконаленні, самореалізації.Ми прийшли до висновку, що будь – яка дитина може бути успішною в тій чи іншій сфері навчально – виховної діяльності, якщо вчитель у своєму арсеналі використовує не тільки дидактичні, а й психолого - фізіологічні методи та прийоми. Ми намагаємося створювати всі умови для якісного й ефективного навчання. Результатом якого мають бути сформовані такі компетентності учнів, як здатність здійснювати складні види роботи, виконувати поставлені завдання, успішно задовольняючи соціальні та індивідуальні потреби. А ця здатність ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню.

3 учнів закінчили навчальний рік з відмінними навчальними досягненнями.

ПІБ учня/учениці

Клас

1.

Надоленко Ростислав Сергійович

4

2.

Дяченко Ілона Вікторівна

6

3.

Деркач Артьом Ігорович

10

Одна випускниця 11 класу Довганинець Тетяна отримує свідоцтво про повну загальну середню освіту «З відзнакою» та срібну медаль «За високі досягнення у навчанні».

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика учениця 6 класу Дяченко Ілона посіла І місце (вчитель Кирпенко С.А.).

У конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої» учениця 11 класу Туркова Анастасія посіла ІІІ місце (вчитель Недбайло Т.В.).

Не можу залишити поза увагою спортивне життя школи. Збірні команди школи, під керівництвом вчителя фізичної культури Савченко Н.В., приймали участь у всіх районних змаганнях. Команда школи виборола І загальнокомандне місце у військово-патріотичній грі «Сокіл («Джура»).

Під час загострення поширення вірусної інфекції коронавірус школа працювала за дистанційною формою навчання. Так, класними керівниками були створені групи в соціальній межі Viber для співпраці з учнями та батьками. Всі уроки проводилися вчителями в програмах Meet та Diskort.

4. Методична робота

Протягом року педагогічний колектив школа працював над методичною проблемою «Особистісно орієнтований підхід до навчання учнів засобами новітніх інформаційних технологій». Серед індивідуальних і групових форм методичної роботи перевага надавалася роботі МО та творчих груп це:

- МО вчителів предметів природничо-математичного циклу;

- МО вчителів предметів гуманітарного циклу;

- МО вчителів початкових класів;

- МО класних керівників.

Вчителями школи розроблено презентації з багатьох предметів, які застосовуються в навчально-виховному процесі. Проте, цей напрямок роботи потрібно ще удосконалювати.

У 2020/2021 н.р. атестації педагогічних працівників підлягало 3 вчителів. 1 педагогічний працівник підтвердив вищу кваліфікаційну категорію, двом присвоєно педагогічне звання «старший вчитель».

З метою саморозвитку та самоосвіти та введенням дистанційної форми навчання на період пандемії коронавіруса в цьому навчальному році педагоги школи брали участь в онлайн-вебінарах та конференціях освітніх порталів. Вчителі школи ідуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

5.Виховна робота

Велика увага у школі завжди приділялась виховній роботі. Цей рік не був виключенням.

Головне завдання в роботі класного керівника – створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі.

Виховний процес здійснювався у багатьох напрямках: розвиток національної свідомості, правової культури, інтелектуально – пізнавальному напрямку, духовно – моральному, художньо – естетичному, фізичному, екологічному, психолого – емоційному напрямках.

Протягом року проведено позакласні заходи, які охоплювали всі вищезазначені напрямки виховної роботи. Велика увага приділялася у школі патріотичному і громадянському вихованню. Протягом року класними керівниками та заступником з директора з НВР Кирпенко С.А. була проведена значна кількість тематичних заходів. Серед них:

· Козацькі розваги;

· Найчарівнішим присвячується…;

· До Дня закоханих;

· На святого Миколая;

· Вшанування памꞌяті учасників ліквідації ЧАЕС.

· проведено шкільну акцію «Зробимо Україну чистою»;

· привітання для учнів 1-6 класів з Днем Святого Миколая;

· відвідали новорічні свята, вистави;

· проведено зустріч з випускниками школи;

· проведено шкільну акцію «Посади дерево»;

· день української хустки;

· день української вишиванки;

· захід до Голодомору;

· свято до Дня вчителя;

· Увага! Діти на дорозі!;

· Уроки протидії булінгу, торгівлі людьми, безпечний інтернет.

Актуальним залишалось питання правового виховання та профілактики правопорушень. Правове виховання учнів здійснювалося в закладі на уроках правознавства в 9 класі, на виховних годинах класними керівниками в 1-11 класах.

На кінець звітного періоду в закладі немає учнів, які знаходяться на внутрішкільному обліку.

Адміністрацією закладу та класними керівниками була проведена повна робота з батьками та учнями: відвідування сімей у дома, складання актів обстеження житлово-побутових умов сім'ї, проводилися індивідуальні роботи з батьками та учнями.

Проведено профілактичну бесіду з учнями 7-11 класів на тему «Профілактика паління на території навчальних закладів та громадських місцях», а також вживання за розпиття спиртних, слабоалкогольні та енергетичних напоїв на території навчального закладу». Не дивлячись на значну профілактичну роботу, залишається актуальною проблема поширення явища тютюнопаління серед учнів у 2020/2021 н. р.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

Діти, позбавлені батьківського піклування —5 учнів;

Діти, усиновлені – 2 учнів;

Багатодітних — 9 сімей;

Діти учасників АТО – 1 учень.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги всього колективу.

6.Співпраця з батьками

Виховання учня у сім`ї та школі – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом, особливо батьківським активом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, тому повинні брати активну участь у навчально-виховному процесі, і не тільки в матеріальному вимірі, хоча як у великій сім`ї нам потрібно багато. Батьківська громадськість приймає активну участь у різноманітних заходах (організація та супровід учнів під час екскурсій, виховних заходах, підготовка приміщень школи до нового навчального року тощо). І таку співпрацю ми повинні активно продовжувати.

Класні керівники протягом навчального року проводили батьківські збори онлайн, постійно підтримують зв'язок створених у класних групах Viber.

7. Охорона життя та здоров`я учнів і працівників школи

На жаль, у закладі відсутній медичний працівник. У школі обладнано медичний пункт, який забезпечений потрібними ліками та матеріалами.

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальних установ міста у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнюються списки учнів основної та підготовчої групи звільнених від занять фізичною культурою.

Працівники школи проходять щорічне медичне обстеження на початку кожного навчального року, працівники їдальні проходять медичні огляди двічі на рік. Його проходження фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються в директора школи.

За 2020/2021 навчальний рік вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття, до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини необхідній кількості, додержання умов i термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо. Було заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, консерванти.

Гаряче харчування організовано відповідно місцевої цільової програми організації харчування учнів у ЗЗСО, вихованців дошкільних підрозділів, навчально-виховний комплексів та закладів дошкільної освіти Баришівської селищної ради на 2021-2023 роки.

Постійно здійснюється бракераж сирої та готової продукції, результати заносяться до журналу бракеражу. З метою здійснення контролю за якістю харчування у школі працює бракеражна комісія.

Опрацьовувалась та надавалась інформація 1 раз на квартал щодо кількості дітей, які отримують харчування. Меню складалося щоденно на підставі примірного двотижневого меню розкладки затверджено директором закладу. Проводились роз'яснювальні роботи серед батьків щодо організації харчування дітей різного віку. Створено з представниками ради школи групу контролю за якістю харчування дітей.

В цьому році заклад отримав на харчоблок повний комплект технологічного обладнання за державні кошти.

8. Управління школою

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішньо-шкільного контролю та календарних планів вчителів - предметників і планів виховної роботи класних керівників.

Така система планування , що відпрацьована у школі роками і основана на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність школи. Мережа Інтернет дозволяє користуватися матеріалами сайтів МОН України,департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», міського управління освіти, міського методичного кабінету, що дає можливість оперативно та мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям та адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та їх проектами.

Ділова документація школи ведеться відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у ЗНЗ.

У кожної школи є своє призначення, яке реалізується у виконанні певної місії. У відповідності з цією місією будується загальна педагогічна політика закладу, що регламентує діяльність закладу та його керівника. Пріоритетними напрямками в освітній політиці школи є творчість, прогресивність, інноваційні навчальні технології.

Протягом 2020/2021 н.р. батьки школи, учні та учителі були активними учасниками навчально-виховного процесу. Усі заходи, які проводились у школі дотримувались карантинних вимог.

Розуміючи сучасні вимоги, адміністрація школи намагається більшість рішень приймати на основі врахування думки колективу й інтересів справи, намагається створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного учителя сприймаються позитивно, ініціатива та самостійність підтримується. Проблеми обговорюються й виробляються найбільш оптимальні варіанти рішень. Враховуючи великий досвід та високу професійність більшої частини колективу вчителів, адміністрація надає їм більше самостійності, можливості працювати на довір`ї.

І всі вони здійснюють велику і важку роботу по впровадженню навчально-виховного процесу у школі.

9.Охорона праці та безпека життєдіяльності

Питання ОП, БЖД, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу є одним з пріоритетних в діяльності педагогічного колективу школи. Вся робота в цьому напрямку проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання ЗНЗ й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань, а її виконання постійно контролюється адміністрацією школи. У школі створено комісію з охорони праці, призначено відповідального за організацію роботи з ОП, сплановано відповідні заходи, своєчасно проводиться навчання всіх членів комісії з ОП.

У школі відпрацьована система вступного інструктажу, первинного, повторного та за різними видами діяльності для працівників школи. На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно і своєчасно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

Перед канікулами проводились бесіди з безпеки життєдіяльності учнів. Здійснено запис в класних журналах на сторінці «Облік бесід з безпеки життєдіяльності». Кожним учителем - предметником проводиться інструктаж перед виконанням завдань лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.

Класні керівники 1- 11 класів проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму та попередження поширенню коронавірусної хвороби. Проводилися додаткові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями школи та міста.

Адміністрацією школи, вчителями фізкультури, класними керівниками проводиться систематична робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено цілу низку заходів щодо попередження травматизму учнів та працівників, під час навчально-виховного процесу у школі та у побуті, причини виникнення травм з`ясовуються, аналізуються, складаються відповідні акти та проводяться профілактичні заходи.

Говорячи про господарську роботу потрібно зауважити, що подвір`я школи завжди прибране, на клумбах щороку висаджуються квіти, обрізаються дерева, біляться бордюри, своєчасно скошується трава, вивозиться сміття.

У приміщеннях школи постійно підтримується чистота та порядок.

На жаль, майже рік тривають роботи по реконструкції входу до підвального приміщення, тече дах у школі руйнуючи поверхність стін та стелі.

В цьому році в закладі проведена пожежна сигналізація, зроблений блискавкозахист, дерев’яні елементи горища були оброблені вогнестійкою речовиною. Також була проведена заміна електролічильника та електрокабелю до нього.

На цьому моя доповідь завершується.

На кінець, хочу висловити слова подяки всім : учителям за велику роботу, за любов до своєї професії, за творчість, за терпіння, батькам, спонсорам та благодійникам - за розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю.

Дякую всім за увагу.

Директор Олена ЯРМОЛЬЧИК

Звіт директора Перемозького НВК

за 2019-2020 навчальний рік

(12 червня 2020 рік)

ВСТУП

Як директор школи протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, діючим законодавством України, зокрема, Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та іншими нормативноправовими документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

Перемозький НВК є комунальною власністю Баришівської селищної ради. Будівля закладу прийнята в експлуатацію 1968 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 2,8 га. У 2019-2020 навчальному році працювало 20 педагогічних працівників, із них 4 – сумісника (учитель хімії, зарубіжної літератури та 2 вчителя фізики) та 12 працівників з числа обслуговуючого персоналу.

У 2019-2020 н.р. навчання завершують 99 учнів у 11 класах, середня наповнюваність класів становить 9 учнів .

2. Кадрове забезпечення.

У 2019-2020 навчальному році штатними працівниками Перемозький НВК був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховуваласяся фахова підготовка, особисті та колективні якості, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність. Перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері на рівні досвідченого користувача та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати освітній процес з учнями.

Якісний склад педпрацівників наступний:

· вчителі вищої категорії – 15;

· вчителів І категорії - 2;

· вчителів ІІ категорії - 2;

· спеціалістів - 1;

· звання «Старший учитель»- 5;

· звання «Учитель-методист»- 1.

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Атестація педагогічних працівників школи проводилася з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності освітнього процесу. Згідно плану вчителі, які атестувалися, були ознайомлені з нормативними документами щодо атестації. У 2019-2020 навчальному році згідно списку педагогічних працівників для атестації атестувалося 2 педагогічних працівника:

- учитель історії Бондарчук Любов Леонідівна (встановлено І кваліфікаційну категорію);

- учитель хімії Меденко Наталія Іванівна (підтверджено вищу категорію).

3. Методична робота.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою школи «Компетентнісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору». Головною метою було забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання і виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами, на інтересах людини, родини, суспільства та держави. У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас. Мультимедійний проектор, телевізори-монітори встановлені в 4 навчальних кабінетах, актовій залі, музеї. Учасники освітнього процесу мають доступ до шкільної мережі Wi-Fi. Право на користування технікою мають усі педагогічні працівники. Школа має свій веб-сайт. На шкільному веб-сайті представлена управлінська діяльність, фінансова документація, навчальна та виховна робота. Контент веб-сайту постійно оновлюється. У 2019-2020 навчальному році було організовано роботу чотирьох методичних об’єднань: учителів предметів суспільно-гуманітарного циклу, предметів математично-природничого циклу, вчителів початкових класів та класних керівників.

На базі закладу освіти у цьому навчальному року була проведена обласна педагогічна студія «Формування культури та світогляду людини і громадянина засобами курсів духовно-морального спрямування» під керівництвом вчителя християнської етики Бондарчук Любові Леонідівни.

Змістом роботи методичних об’єднань стала аналітична, організаційна, діагностична та інформаційна діяльність. Були затверджені плани роботи методичних об’єднань, науково-методичні проблеми, визначено керівників методичних об’єднань.

4.Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2019-2020 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-орієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Протягом навчального періоду функціонувала 1 група продовженого дня, у якій перебували 30 учнів 1-4-х класів.

У 2019-2020 н.р. всі учні старшої школи були охоплені профільним навчанням. Учні 10 та 11 класів вивчають українську філологію. У 9 класах впроваджується допрофільна підготовка – українська філологія.

У 1-2-х класах оцінка навчальних досягнень учнів вербальна, всі учні встигають і отримали свідоцтво досягнень. Навчальні досягнення учнів 3 – 11 класів оцінюються за 12-бальною шкалою оцінювання.

У звітному навчальному році учні 4-х та 9-х класів не проходили державну підсумкову атестацію, відповідно до наказу Міністерства освіти та науки №463 від 30.03.2020 року «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році».

Учні, які за результатами річного оцінювання мають високий рівень навчальних досягнень з усіх предметів на кінець 2019/2020 навчального року:

1. Надоленко Ростислав Сергійович – 3 клас.

2. Кирпенко Лілія Іванівна – 4 клас.

3. Савін Іван Юрійович – 5 клас.

4. Кондратенко Марія Володимирівна – 5 клас.

5. Дяченко Ілона Вікторівна – 5 клас.

6. Степова Іванна Сергіївна – 6 клас.

7. Мотруніч Вєроніка Сергіївна – 7 клас.

8. Рихлик Дарина Анатоліївна – 7 клас.

9. Довганинець Тетяна Федорівна – 10 клас.

Здобувачі закладу освіти брали участь у І , ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. На ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін школу представили:

На високому рівні організована робота в закладі з обдарованими дітьми. Учні Перемозького НВК щороку беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, творчих конкурсах та роботі МАН.

За результатами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчих робіт, присвячених Шевченківським дням у 2019/2020 навчальному році було визначено призера ІІІ місце - Туркову Анастасію Василівну, ученицю 10 класу( керівник Недбайло Т.В.); у ІІ районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Мотруніч Вєроніка Сергіївна учениця 7 класу зайняла ІІІ місце, Ярмольчик Даря Олександрівна учениця 8 класу зайняла ІІІ місце, Туркова Анастасія учениця 9 класу зайняла ІІ місце; у ІІ районному етапі ІХ міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка Дяченко Ілона учениця 5 класу – ІІІ місце, Васильчук Максим учень 5 класу –ІІІ місце, Рихлик Дарина учениця 7 класу - ІІІ місце, Дяченко Марія учениця 9 класу – ІІІ місце, Туркова Анастасія учениця 10 класу – ІІ місце.

Крім цього, учні брали участь в таких інтерактивних конкурсах, як:

«Колосок », «Кенгуру», "Соняшник" , «Левеня», «Лелеченя».

У період загальнонаціонального карантину з 12 березня по 29 травня 2020 року навчання учнів було організоване з використанням технологій дистанційного навчання. Уроки проводилися з використанням веб-сервісу Google Classroom, веб- додатку Viber, Telegram згідно діючого в закладі розкладу розкладу. У кінці навчального року проведене підсумкове оцінювання, відповідно до рекомендацій МОН України.

5. НУШ: Нова Українська Школа.

У 2019-2020 навчальному році у всіх навчальних закладах України продовжено запровадження навчання згідно правил Нової Української Школи. Концепція НУШ - ідеологія реформи повної загальної середньої освіти, почала діяти у 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника школи конкурентноздатним у ХХІ столітті – випустити з школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість; інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя». Для організації освітнього середовища НУШ у 2019 році були здійснені закупівлі на такі суми:

навчальні стенди – 1500 грн.;

виставкаві полички – 1400грн.

Від відділу освіти отримали: меблі (робочі місця учнів), телевізор, монітор, ноутбук, БФП, ламінатор, дидактичні матеріали.

6. Виховна та позакласна робота.

Здійснюючи навчально виховний процес серед учнів у 2019-2020 н.р., колектив учителів Перемозького НВК у своїй роботі створює всі умови для досягнення виховної мети: «Створення умов для всебічного розвитку особистості, здатної до саморозвитку і самореалізації з глибоким усвідомленням громадянської позиції». Нормативними документами, якими керуються у своїй роботі учителі є: Конституція України, Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про освіту», Національна програма виховання дітей та учнівської молоді, Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Державна Національна програма «Освіта» (Україна XXI століття), Указ Президента України про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Виховна робота у 2019-2020 н. р. була організована відповідно до річного тематичного плану роботи Перемозького НВК. Заклад освіти цілеспрямовано використовує і впроваджує в життя новітні освітні технології, форми і методи роботи у навчально-виховному процесі. Виховна робота по реалізації виховної мети шкіл держави: «Формування і розвиток високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією готової до вибору свого місця в житті», та виховної мети школи організована й проводиться в різних формах і напрямах виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, родинно-сімейне, фізичне, екологічне, трудове, інформаційно-технологічне, адаптовані до умов школи, класу і реалізуються через поставлені задачі відповідно пріоритетним напрямам національного виховання, ціннісним орієнтирам виховання. Через конструктивно спланований загальношкільний тематичний план виховної роботи школи і проведену систему виховних заходів реалізуються головні задачі виховання учнівської молоді, основними ідеями яких є ідеї свободи, рівності, національної гідності, доброти, гуманізму. Програма національно-патріотичного виховання учнівської молоді забезпечується безперервністю процесу виховання в учнів патріотизму, духовності, культури, формування ціннісного ставлення до себе, природи, суспільства, родини, держави, високих моральних якостей, національної свідомості необхідних для відданого служіння Батьківщині. Національно-патріотичне виховання, як найголовніший пріоритет виховної роботи, що за своїм значенням є стратегічним завданням, невід’ємною складовою частиною виховного процесу, здійснюється через систему заходів, спрямованих на повсякденне виховання поваги до Конституції України, законів держави, символів, розуміння учнями громадянського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів.

З метою долучення учнів до історії, національної культури процесів державотворення, найкращих традицій українського народу, в школі протягом 2019 - 2020 навчального року були організовані і проведені тематичні уроки до Дня Миру, «День безпечного інтернету», «Я – громадянин України», «Право і мораль», «Свято хліба»; уроки мужності: «Чому треба вчитись у героїв Крут?», уроки пам’яті: «Нам пам’ятати слід, героїв України», уроки реквієми: «Згадаємо всіх поіменно, хто за Вітчизну життя віддав», «Свистілі кулі над Афганістаном»; круглі столи, правові турніри, бесіди, конкурси, змагання, вікторини, екскурсії, українознавчі заходи, народні обрядові свята «Кольоровий тиждень», «Миколая», «Щедрівочка щедрувала», «Масляна», свято української писемності і мови. Керуючись основними державними документами з національно-патріотичного виховання, загальношкільним тематичним планом виховної роботи школи, процес виховання учнів був спрямований на формування і розвиток ціннісних пріоритетів. Класні керівники 1-11 класів провели бесіди та виховні години з учнями класу щодо відзначення державних свят, пов’язаних з історією України та рідного краю: «Люби свій край, в якому ти живеш», «Чужа країна – не батьківщина», «Свою Батьківщину, свій рідний край - плекай!», «Щоб рідний край найкращим був, бережи його». Питання досягнення виховної мети школи, вирішувалось шляхом організації і проведення виховних заходів. Традиційними в школі стали заходи з відзначення тижня української державності проведенням свята першого дзвінка та виховними годинами на тему: «Діти об’єднують Україну», «Батьківщина – земний рай», «Україна – єдина країна», «Україна - це мій дім» (класні керівники 1-11 класів, ЗНВР), лінійка єдності до Міжнародного дня миру «Україна, держава-це ми!» (учитель історії, класні керівники 5-11 класів, ЗНВР), свято до Дня Захисника Вітчизни та українського козацтва «Тої козацької слави, повік не забудемо» (ЗНВР, класні керівники 1-11 класів), бібліотечна літературна виставка, присвячена Дню вшанування пам’яті жертв голодоморів 1921-1922 рр.,1932- 1933 рр. «Голодомор – помста за свободу», урок пам’яті жертв Революції гідності «Герої Небесної сотні», «Вони віддали життя за свою гідність і свободу» (учитель історії), спортивні змагання з футболу, баскетболу (учитель фізкультури Савченко Н.В.)

Національне виховання є органічним компонентом освіти і охоплює всі важливі складові системи виховного процесу в школі. З метою виховання поваги здобувачів освіти до традицій і звичаїв українського народу, в школі проведено осінні народні обрядові свята: осінній Ярмарок «Хвала рукам, що хлібом пахнуть» (класні керівники I-11 класів), День знань (класні керівники 1-11 класів), День учителя «Для тих, чия професія від Бога» (класний керівник 11 класу), обрядові дійства: «Звітує Україна колядками, щедрівками». Свято зустрічі весни для матерів «Весна – красна прийшла», свято до Дня закоханих. Екскурсії учнів школи до міста Чернігова, м.Києва (ТЮГ, НСК, музей локомотивів ).

Важливим питанням у виховній роботі закладу є профілактика здорового способу життя, формування ціннісного ставлення до себе, нетерпимість до шкідливих звичок: наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління. Кожного місяця практичним психологом школи, класними керівниками проводились бесіди роз’яснювально-профілактичного характеру. Кожного дня черговими класами школи проводились ранкові, оздоровчі танцювальні флешмоби, зарядка. Організовані і проведені спортивно – масові заходи: олімпійський тиждень, турнір з міні-футболу на кубок Донця, тиждень баскетболу у школі,

Педагогічний колектив, класні керівники докладають усіх зусиль для зміцнення фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я дитини. З метою впровадження демократичної культури, через проведення відповідних виховних заходів, для захисту прав дитини і формування демократичних цінностей, атмосфери довіри і взаємодопомоги, без насильства і дискримінації, забезпечення морально – психологічного стану дитини у громадянському соціумі зусилля класних керівників, практичного психолога, соціального педагога, учителя права спрямовувались на навчання і пропаганду правових знань та профілактику правопорушень серед неповнолітніх. На уроках права теми обов’язку, відповідальності, законослухняності громадян перед законом, державою, завжди були в центрі уваги. Під час проведення місячника правового виховання учителем правознавства та класними керівниками проводились виховні години на теми: «Право і мораль», «Незнання законів, не звільняє від відповідальності», «Без правової культури немає правової держави», «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина», «Порушення прав людини: експлуатація, торгівля, насильство, рабство». Практичним психологом школи проводилась інформаційно – просвітницька робота щодо: поваги до прав людини, демократії, добра, родинно-сімейних цінностей, інформаційно – профілактична робота: попередження вживання наркотичних засобів, попередження насильства в сім’ї та профілактика жорстокості в дитячому середовищі, бездоглядності, злочинності, правопорушень серед дітей та підлітків, булінгу, работоргівлі.

Складовою виховання естетично зрілої особистості із сформованими естетичними смаками, позитивним відношенням до мистецтва, природи, праці, поведінки і взагалі до краси життя покликане художньо – естетичне виховання. Виконуючи вимоги Комплексної програми художньо – естетичного виховання учнів, в школі вивчаються кращі твори української та світової культури, ведеться робота з розвитку вмінь примножувати кращі культурно – мистецькі надбання, відчувати й відтворювати прекрасне в повсякденному житті. Учні школи активні учасники шкільних виховних заходів, вечорів: День учителя «Для тих, чия професія від Бога», Новорічних та Різдвяних свят, святкування Дня незалежності України.

На базі школи працюють гуртки від ЦПР «Мрія»: туристичний «Спортивний туризм» (керівник Савченко Н.В.), «Юний музеєзнавець» (керівник Кучера В.П.). «Патріот України» (керівник Бондарчук Л.Л.) Гуртківці активні учасники конференцій, конкурсів, змагань. Учасники гуртка «Юний музеєзнавець» (керівникКучера В.П..) брали участь у обласній краєзнавчій конференції «Київщина козацька» та зайняли ІІІ місце з роботою «Козацька цілюща криниця» .

Підводячи підсумки виховної роботи в Перемозькому НВК у 2019-2020 навчальному році слід зазначити, що робота з учнями здійснювалась за принципом безперервності, наслідуючи головні вимоги національно – патріотичного виховання, дотримуючись вимог законів держави про освіту і в цілому всі зусилля колективу спрямовувались на досягнення визначеної виховної мети школи.

Основні задачі виховання класних керівників спрямовувались на реалізацію виховних планів і виховання здобувачів освіти згідно мети школи і державних вимог.

Кінцевого результату, межі вихованості людини немає, це постійний, сталий, безкінечний процес розвитку. Отже, тільки при спільній турботі небайдужих за майбутню долю дітей, української нації, України, через необхідну підтримку і забезпечення підростаючого покоління – її, майбутнє держави, може бути.

7. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

• позбавлених батьківського піклування – 7;

• чорнобильців – 10;

• багатодітних – 4 сім’ї (7 учнів навчаються в школі);

• діти учасників АТО – 1;

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Діти позбавлені батьківського піклування та дітина учасника АТО щоденно отримують безкоштовні гарячі обіди у шкільній їдальні з розрахунку 12.50 грн. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи.

8. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у Перемозькому здійснюється під час освітнього процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Значна профорієнтаційна робота з учнями, достатній рівень підготовки випускників свідчить про те, що за минулий навчальний рік усі дев’ятикласники працевлаштовані, більшість продовжили навчання у 10- му класі денної школи, 2 чоловіки – у ПТНЗ.

9. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де до грудня 2019 року працювала шкільна медична сестра, яка організовувала систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечувала профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються уточнені списки спеціальної медичної групи, підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Щорічно педагоги та учні проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичної сестри школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5). Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються гарячим обідом на умовах співфінансування (08грн. 50 коп. – за кошти селищної ради; 04 грн. 00коп. – кошти батьків). Гаряче харчування учнів 1-11 класів -12грн. 50 коп за кошти батьків.

10. ДРГ «Бджілка».

З 2006 року при НВК працює дошкільна різновікова група «Бджілка», яку відвідують 25 вихованців. Працює у групі 1 вихователь та помічник вихователя. Навчальний процес відбувається за програмою «Українське довкілля».

Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями міського методичного кабінету управління освіти і науки.

Особлива увага надавалась реалізації завдань пріоритетних напрямків освітнього процесу – національно-патріотичного, мовленнєвого, екологічного, музичного вихованню дітей.

З метою забезпечення високої результативності освітнього процесу педагоги дошкільного закладу широко використовують педагогічну спадщину та інноваційні технології.

Протягом 2019-2020 н.р. з вихованцями дошкільного закладу були проведені різноманітні заходи та свята.

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено стенди по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються випадки травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах В школі розроблено низку заходів, щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

12. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 52 роки назад. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться власником – Баришівською селищною радою. Зміцнення матеріально-технічної бази школи у 2019-2020 навчальному році:

ремонтні роботи (ВО)- 20756.50 грн. (фарба, ремонт даху, ремонт каналізації);

ремонтні роботи (батьки) - 23.500 грн. (класні кімнати);

ремонтні роботи (благод.) - 32700.00грн.(класні кімнати, закупівля меблів, навчальних стендів);

закупівля посуду (ВО) - 2550.00грн.;

заміна білизни у дитячому садку (батьки) -6000.00грн.;

заміна ковдр у дитячому садку (благод.) - 7860.00грн.;

миючі засоби (ВО) -7000.00 грн.;

будматеріали (ВО) -3.042.00грн.;

кухня (батьк.) - 3800.00 грн. (закупівля посуду);

медикаменти (батьк.) - 800грн.;

бензин (косовиця, батьк.) - 1000грн.;

призи на конкурси дітям (батьк.) - 700 грн.;

олімпіади (дорога, батьк.) - 1920.00грн.;

Всього: 111.628.00грн.

До початку навчального 2010-2021 року планується проведення ремонтних робіт по укріпленню стіни будівлі, що веде до підвального приміщення. На вимогу головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Київській області сподіваємося на встановлення пожежної сигналізації у закладі, обробку деревꞌяних конструкцій горища вогнезахисним засобом та усунення низки зауважень висунутими пожежниками.

13. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів тощо. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу.

Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводиться щоденний моніторинг відвідування занять. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів. Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Перемозького НВК більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються.

Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

Звіт директора

Перемозького навчально-виховного комплексу

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

Бришівської селищної ради Київської області

про підсумки роботи школи за 2018/2019н.р.

перед громадськістю та педагогічним колективом.

(08.06.2019 р.)

Шановні присутні! Ми зібралися, щоб зробити підсумки навчальногороку та оцінити роботу директора школи по створенню умов у навчальному

закладі для здобуття якісної освіти.

Перемозький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради знаходиться за адресою: с.Перемога вул. Старокиївська,8 Баришівського району Київської області.

Згідно з функціональними обов'язками директор ЗЗСО здійснює безпосереднє керівництво навчально – виховним комплексом, забезпечує реалізацію державної освітньої політики, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту» (прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 ) , проектом Закону України «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами реформування середньої школи,Концепцією «Нова українська школа», новим Державним стандартом початкової освіти, перспективним та річним планом роботи школи,Статутом Перемозького НВК та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти у цілому та загальної середньої освіти зокрема.

Звіт керівника здійснюється на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів», керуючись примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178 та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи управління освітою, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності.

Протягом навчального року забезпечувалась відповідна робота щодо рівного доступу для здобуття якісної освіти, обов'язковості загальної середньої освіти для всіх дітей і підлітків шкільного віку на території обслуговування.

Першочерговим завданням ЗЗСО у 2018/2019 навчальному році було надання якісних освітніх послуг населенню території обслуговування, забезпечення їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

У 2018-2019 навчальному році у закладі освіти навчалось 94 здобувачів освіти. Функціонували 10 класів. Всі випускники 2018 року 9,11 класів продовжують навчання або працевлаштовані, про що свідчать надані ними довідки.

2. Матеріально-технічна база закладу освіти:

Будівля закладу освіти була відкрита у 1968 році. В закладі створені умови для роботи і навчання, відремонтовані та відповідають нормам та вимогам навчальні кабінети, частково заклад освіти забезпечений новим сучасним обладнанням.Кожен рік виконуються косметичні ремонти.

У приміщенні школи функціонують такі кабінети:

· української мови та літератури

· зарубіжної літератури

· кабінет хімі

· кабінет математики

· кабінет іноземної мови

· кабінет образотворчого мистецтва

· кабінет основ здоровя

· кабінет історії

· кабінет інформатики та інформаційних технологій

· кабінет біології

· 4 кабінетии для учнів початкової школи

В школі є майстерня з обслуговуючої праці, спортивний зал, спортивний майданчик, бібліотека, читальний зал, музей, їдальня( в поєднанні з актовою залою), кабінет праутичного психолога та соціального педагога та кабінет медсестри. Маємо надію облаштувати кабінет «Захисту Вітчизни».

Забезпеченість закладу меблями 100%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм. Адміністрація закладу освіти разом із колективом вчителів, працівниками школи та батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримує її на належному рівні.

Однак потребує поновлення устаткування кабінетів фізики, біології, майстерні, тощо.

Заклад підключено до мережі Інтернет. Інформацію про діяльність закладу можна переглянути на офіційному вебсайті. Користувачі інтернету мають змогу знайомитись із здобутками наших педагогів та поділитись власним досвідом.

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам здобувачів освіти, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у закладі організовано гаряче харчування учнів 1-10-х класів.

3.Кадрове забезпечення

Кадрова політика Перемозького НВК будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти.

3.1 кількісний та якісний склад педагогічних працівників

У 2018-2019 навчальному році в закладі працює 1 вихователь ДРГ та 20 вчителів, у тому числі директор, 2 заступники директора з НВР, 2 вихователя ГПД, 1 практичний психолог та соціальний педагог та 12 осіб обслуговуючого персоналу .

Протягом року навчальний заклад був повністю забезпечений кадрами.

Педагогічні працівники мають:

кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої категорії» - 15 осіб

«спеціаліст I категорії» - 3 особи

«спеціаліст II категорії» - 1 особи

«спеціаліст» - 2 особа

Педагогічні звання:

«Відмінник освіти України» – 1 особа

«Старший вчитель» - 5 особи.

У закладі протягом 2018 – 2019 навчального року працює:

педагогів пенсійного віку –5осіб.

1.2 кількість: - основних працівників (педагогів) – 17

- сумісників (педагогів) -3

- молодшого обслуговуючого персоналу – 12

- з них сумісників - 2

1.3. потреба в педкадрах на 2019/2020 н.р. - відсутня

ІІ. Освітній процес.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту». Крім курсової перепідготовки, для вдосконалення та підвищення своєї майстерності всі вчителі мають сертифікати програми «Intel».ВчителіПеремозького НВК постійно удосконалюють свою професійну майстерність, систематично проходять курсову перепідготовку у формі онлайн та очно-заочній формі. Результатами діяльності колективу є високий кваліфікаційний рівень, досягнення вихованців закладу

4. Стан та розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом закладу освіти проводиться робота щодо збереження й розвитку шкільної мережі. Станом на 1 вересня 2018-2019 навчального року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 7 здобувачів освіти.

На кінець 2018 – 2019 навчального року в закладі було 10 класів, з них 1 - 4-х – 4 класи ( 38здобувачів освіти), 5 – 9-х – 5 класів (48 здобувачів освіти), 10 клас – (8 здобувачів освіти), всього в 1-11 класах 126 здобувачів освіти. Середня наповнюваність у класах складала 9 чоловік.

Мова навчання – українська.Документація закладу ведеться українською мовою.

У 10 класі профільно вивчалася українська філологія; у 8 та 9 класах поглибленовивчалася українська мова і література.

Учні, які за результатами річного оцінювання мають

високий рівень навчальних досягнень з усіх предметів

за ІІ семестр та на кінець 2018/2019 навчального року :

1. Надоленко Ростислав Сергійович – 2 клас

2. Савін Іван Юрійович – 4 клас

3. Дяченко Ілона Вікторівна – 4 клас

4. Степова Іванна Сергіївна – 5 клас

5. Мотруніч Вєроніка Сергіївна – 6 клас

6. Рихлик Дарина Анатоліївна – 6 клас

7. Дяченко Артьом Ігорович – 8 клас.

5. Підсумки навчально – виховної діяльності.

Навчання в закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О.Я.Савченко, освітньої програми базової середньої освіти на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта),розробленої на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», освітньої програми складеної на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня(профільна середня освіта). Програми навчальних предметів на кінець навчального року 2019 у 1-11 класах виконуються у повному обсязі .

На високому рівні організована робота в закладі з обдарованими дітьми. Учні Перемозького НВК щороку беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, творчих конкурсах та роботі МАН.

За результатами районного етапу Всеукраїнського конкурсу творчих робіт, присвячених Шевченківським дням у 2018/2019 навчальному році було визначено призера - Туркову Анастасію Василівну, ученицю 9 класу( керівник Недбайло Т.В.); у ІІ районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Мотруніч Вєроніка Сергіївна учениця 6 класу зайняла ІІІ місце, Ярмольчик Даря Олександрівна учениця 8 класу зайняла ІІІ місце, Туркова Анастасія учениця 9 класу зайняла ІІ місце; у ІІ районному етапі ІХ міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка рихлик Дарина учениця 6 класу зайняла ІІІ місце.

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури Ярмольчик Дар*я учениця 8 класу зайняла ІІІ місце, з англійської мови учениця 9 класу Довганинець Тетяна зайняла ІІІ місце, з правознавства Довганинець Тетяна учениця 9 класу в обласному етапі учнівської олімпіади зайняла ІІІ місце.

Крім цього, учні брали участь в таких інтерактивних конкурсах, як:

«Колосок », «Кенгуру», "Соняшник" , «Левеня», «Лелеченя».

Не можу залишити поза увагою спортивне життя школи. Збірні команди школи, під керівництвом вчителя фізичної культури Савченко Н.В., приймали участь у всіх районних змаганнях. Команди школи вибороли наступні місця :

- І місце – «Козацький гарт»;

- Ы мысце – «Козацькі розваги»

- І місце – «Олімпійське лелеченя»;

- ІІ і ІІІ місця зі спортивного туризму в закритому приміщені;

- ІІ і ІІІ місця зі спортивного туризму у відкритому приміщені;

- І місце у військово-патріотичній грі «Сокіл «Джура»

- І місце у футбольному турнірі на кубок ім. О.Донця

- ІІ місце у районних змаганнях з волейболу;

- ІІ місце у обласних змаганнях зі стрітболу;

Приємно відмітити , що наша школа представляла Баришівський район зі спортивного конкурсу «Олімпійське лелеченя», баскетболу,у військово-патріотичній грі «Сокіл «Джура»в області.

У 2018-2019 навчальному році вчителі школи проводили індивідуальні заняття, велися спецкурси, курси за вибором. Цікаві та різноманітні виховні заходи було проведено з учнями, батьківською громадськістю.

6. Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками закладу.

Для реалізації науково-методичної проблеми НВК («Розвиток здібностей та інтересів учнів до навчання через упровадження педагогічних інновацій у практику») протягом навчального року тривав активний пошук нових форм і функціональних структур з підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах.

Головними напрямами методичної роботи були такі:

- забезпечення професійною інформацією;

- підтримка інноваційної діяльності вчителів;

- підтримка в підготовці до атестації;

- організація підвищення кваліфікації вчителів;

- узагальнення й поширення досвіду вчителів на шкільному, районному та обласному рівнях.

Адміністрація НВК на належному рівні вирішила проблему забезпечення працівників загальнопедагогічною та фаховою інформацією. У розпорядженні педагогічних працівників – вільний доступ до мережі Інтернет у методичному кабінеті, бібліотеці, кабінетах директора та заступника директора з НВР, ДРГ.

Адаптоване впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій і методик потребувало оптимального поєднання й конструювання різноманітних групових та індивідуальних форм методичної взаємодії в роботі чотирьох предметних МО.

Взаємодію координувала науково-методична рада на чолі з заступником директора з НВР. Методична робота в поточному навчальному році була спрямована на виконання наказу № 107 від 24.09.2019 року «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2018-2019 навчальному році».

Система внутрішньошкільної науково-методичної роботи у 2018-2019 н.р. реалізовувалася через колективні (масові і групові) та індивідуальні форми.

В індивідуальній роботі домінували співбесіди з педагогами з питань організації науково-дослідницької роботи, моніторинг за результатами навчально-методичної діяльності педагогів, робота над створенням власних методик, алгоритмів для організації діяльності учнів, планування науково-методичної діяльності на 2018-2019 н.р. відповідно до програми реалізації науково-методичної проблеми тощо.

Планомірній роботі над науково-методичною проблемою НВК підпорядковано масові форми науково-методичної роботи: засідання педагогічної ради, методичні семінари, педагогічні читання. Ефективними були засідання педагогічної ради:

1.Про шляхи підвищення ефективності сучасного уроку з урахуванням компетентнісного підходу до навчання.

2.Про затвердження третього предмета на проходження ДПА здобувачами базової середньої освіти (учні 9 класу) та визначення термінів проведення ДПА.

Варто відзначити творчу активність таких педагогів: Довбенко О.П.,

Боднар О.М., Грищука О.М., Савченко Н.В., Кирпенко С.А., Головерди В.А.

Групова робота реалізувалася через організацію роботи предметних методичних об’єднань.

З метою активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково-дослідницької роботи та експериментів, стимулювання неперервної післядипломної освіти, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання у 2018-2019 н.р. проведено атестацію п’ятьох педагогічних працівників НВК. Протягом атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності. Питання атестації відображені в роботі педагогічної ради, нарад при директорові, предметних МО. Забезпечувалася гласність проведення атестації. Широко пропагувався передовий педагогічний досвід учителів через творчі звіти, семінари вчителів - предметників. Загалом атестаційний процес сприяв підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, поширенню пропаганді, впровадженню перспективного досвіду, зростанню якісного складу педагогічного колективу. Усього за результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію:

- «спеціаліст другої категорії» вчителю біології Люльці В.В.

Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вчителям: початкових класів Боднар О.М.; української мови та літератури Недбайло Т.В., математики Агієнко Т.І., фізичної культури Савченко Н.В.

Присвоєно педагогічне звання «старший учитель» вчителям: Боднар О.М., Савченко Н.В. та підтверджено педагогічне звання «старший учитель» вчителям: Недбайло Т.В., Агієнко Т.І.

У цілому в результаті атестації якісний склад педагогічного колективу зріс.

З метою створення чіткої системи експертизи педагогічної діяльності вчителя під час атестації та мотивувальної оцінки його роботи в міжатестаційний період розроблено рейтингову оцінку діяльності педагогічних працівників у 2018-2019 н.р.

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну середню освіту», на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів.

7. Виховна та позакласна робота.

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції національного виховання, Концепції громадянського виховання та Комплексної програми виховання школярів, педагогічний колектив Перемозького НВК проводить значну роботу з організації пошуку нових форм , методів , змісту виховної роботи.

Виходячи із можливостей школи виховний процес був спрямований на виконання наступних завдань:

- Формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, правової свідомості.

- Створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів.

- Створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного здобувача освіти.

- Формування позитивних загальнолюдських цінностей.

Зазначені завдання були спрямовані на виконання основної мети виховної роботи у школі, а саме - виховувати учня активним свідомим громадянином незалежної держави, формувати здатність до адаптації у суспільному житті.

Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани соціального педагога, практичного психолога, а також розроблено заходи і програми, які охоплюють всі напрями виховання: патріотичне, правове, превентивне, морально-етичне, художньо-естетичне, громадянське, трудове, фізичне, екологічне.

Питання виховної діяльності педагогічний колектив приділяє належну увагу.

На нарадах при директорі слухалися такі питання:

· про стан відвідування учнями школи;

· про чергування учнів школи;

· про роботу органів учнівського самоврядування;

· про роботу з обдарованими дітьми;

· про акцію милосердя;

· про профорієнтаційну роботу;

· про стан правовиховної роботи у школі;

· про стан роботи гуртків та секцій.

Виховна робота проводилася за такими напрямками:

· правове виховання;

· превентивне;

· художньо-естетичне;

· військово-патріотичне;

· екологічне;

· позакласна робота з учнями;

· робота учнівського самоврядування;

· робота психолого-соціальної служби;

· співпраця з позашкільними, громадськими організаціями, службами;

· робота батьківського клубу «Родина»;

· висвітлення виховної роботи на сторінка шкільної газети «Дзвінок».

В закладі функціонує учнівське самоврядування, головою якого є Туркова Анастасія Учениця 9 класу. Працюють такі комісії:

· культмасова комісія

· учнівська

· комісія дисципліни та порядку

· пресцентр

· волонтерська комісія

· бібліотекарі

· спортивна комісія

Найважливішим є створення таких умов, за яких кожен вихованець має змогу виявити та розвивати свої творчі здібності й таланти. Протягом року школярі брали участь у різних видах творчої діяльності: конкурсах малюнків, плакатів, газет, літературних творів, оглядах художньої самодіяльності, концертах, літературних та мистецьких святах, вікторинах тощо. Велика увага приділялася у школі патріотичному і громадянському вихованню. Протягом року класними керівниками та заступником з директора з НВР Кирпенко С.А. була проведена значна кількість тематичних заходів. Серед них:

· Козацькі розваги;

· Найчарівнішим присвячується…;

· До Дня закоханих;

· Масляна;

· На святого Миколая;

· Кольоровий тиждень;

· Презентація збірки «Букет» Надії Красножон;

· Шевченківські дні;

· Вшанування памꞌяті учасників ліквідації ЧАЕС.

· проведено шкільну акцію «Зробимо Україну чистою»;

· привітання для учнів 1-6 класів з Днем Святого Миколая;

· відвідали новорічні свята, вистави;

· проведено зустріч з випускниками школи;

· проведено шкільну акцію «Посади дерево»;

· проведено виховний захід «Памꞌятаємо…», мітинг до 9 травня

Актуальним залишалось питання правового виховання та профілактики правопорушень. Правове виховання учнів здійснювалося в закладі на уроках правознавства в 9-х, 11 класах, на виховних годинах класними керівниками в 1-11класах. Так, вчителем історії Бондарчук Л.Л. було проведено ряд виховних заходів:

- Ангели сьогодення;

- Героям Крутів присвячується;

- Брейн-ринг «Підліток і право»;

- Свіча памꞌяті;

- Перегляд відеофільму «Герої серед нас»;

- Правова вікторина «Права неповнолітніх»;

- Тренінг «Знай свої права»;

- Правовий квест.

Спільно з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх району проводяться комплексні заходи щодо запобігання злочинних проявів в учнівському середовищі.

На кінець звітного періоду в закладі немає учнів, які знаходяться на внутрішкільному обліку.

Адміністрацією закладу та класними керівниками була проведена повна робота з батьками та учнями: відвідування сімей у дома, складання актів обстеження житлово-побутових умов сім'ї, проводилися індивідуальні роботи з батьками та учнями.

Проведено профілактичну бесіду з учнями 7-11 класів на тему «Профілактика паління на території навчальних закладів та громадських місцях», а також вживання за розпиття спиртних, слабоалкогольні та енергетичних напоїв на території навчального закладу». Не дивлячись на значну профілактичну роботу, залишається актуальною проблема поширення явища тютюнопаління серед учнів.

Учнівський та педагогічний колективи є активними учасниками виховних заходів громади села, району та області.

· Гурткова робота.

Протягом року в школі активно працювали гуртки від ЦПР «Мрія»- «Патріот України», «Танцювальний», «Спортивний туризм», «Юний музеєзнавець», учасники яких брали участь у різних виховних заходах та здобували призові місця.

Оздоровлення

Кожного року у закладі освіти працює пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Дружба» , де мають змогу відпочити і оздоровитися 40 дітей.

Упродовж 2018-2019 н.р. був випадок травмування учениці під час навчального процесу .

З потерпілою був проведений інструктаж та профілактичні бесіди.

Дирекцією школи приділялась належна увага дотриманню санітарно-

гігієнічних норм. Режим прибирання класних приміщень та рекреацій

виконувався в повному обсязі. Технічний персонал забезпечувався миючими та дезинфікуючими засобами на перервах робилось провітрювання та вологе прибирання класних приміщень.

Питання протипожежної безпеки школи були на постійному контролі

дирекції.

Перед новорічними та різдвяними святами проводились профілактичні заходи попередження виникнення пожежі.

· Соціальний захист

Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена новими соціальними вимогами, відповідними змінами розвитку освіти України та загальносвітовими тенденціями.

Робота психологічної служби школи спрямована на сприяння розвиткові індивідуальності кожної дитини, збереження здоров’я, формування в неї готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання.

Практичний психолог є певною ланкою у системі навчально-виховного процесу школи і долучається до вирішення багатьох питань.

Основним завданням роботи практичного психолога є підвищення психологічної культури і надання психологічних послуг учням, батькам та педагогічним працівникам.

Проводилось особистісне консультування, необхідність в якому виникала періодично в учнів старших класів з таких питань, які глибоко зачіпають людину як особистість, викликають в неї сильні переживання, які, звичайно, приховуються від сторонніх.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить :

Діти, позбавлені батьківського піклування —4 учнів;

Багатодітних —5 сімей;

Діти учасників АТО – 1 учень

Діти , які знаходяться в прийомній сімї -3 учнів.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги всього колективу.

Просвітницька робота психолога має багато напрямків ,серед яких

- вирішення освітніх та виховних завдань;

- профорієнтаційна визначеність учнів;

- супровід дітей у особливі вікові періоди;

- години психолога.

За поточний рік психологом було проведено соціально-психологічні дослідження:

- Готовність дитини до школи

- Адаптація 1-го класу

- Соціальний експеримент «Я тебе люблю»

-Акція «Підтримка дітей артистів»

- Інтернет – селфі

- День сім*ї

- Адаптація 5-го класу

- Проблеми в вихованні. Готовність 4-го класу до навчання в 5-му.

Результати досліджень були використані та обговоренні на батьківських зборах,у консультативній роботі.

8. Звернення громадян.

Протягом 2018-2019 навчального року звернень до адміністрації закладу громадян та батьків учнів не було.

9.Фінансово – господарська діяльність.

Протягом навчального троку у заклалі проводився поточний ремонт приміщень та підготовка у літній період будівлі до нового навчального року. Так, посилену увагу було приділено ремонтним роботам у спортзалі школи. Та на разі, є велика проблема із покрівлею приміщення школи.

За кошти батьків були зроблені поточні ремонти у класних приміщеннях.

За кошти, виділені Баришівською ОТГ, була придбана фарба для поточного ремонту коридорів, кабінетів та підсобних приміщень закладу.

Звіт директора

Перемозького навчально-виховного комплексу

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

Бришівської районної ради Київської області

про підсумки роботи школи за 2017/2018н.р.

перед громадськістю та педагогічним колективом.

(31.05.2018 р.)

Шановні присутні! Закінчився черговий навчальний рік.

Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора школи протягом 2017/2018 н.р.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. та від 23.03.2005 р. №178, керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, запроваджено щорічні звіти директорів шкіл про виконану роботу у навчальному закладі. Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі школі, залучення громадськості до співпраці.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду , я керувався Законом України «Про загальну середню освіту», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, посадовими обов`язками директора, членів адміністрації та всіх працівників школи, колективною угодою, Положенням про порядок звітування керівників шкіл перед педагогічним колективом та громадськістю та іншими нормативними актами.

1.Загальна інформація про школу

Перемозький НВК належить до комунальної власності Баришівської районної ради.

Будівля школи експлуатується з 1968 року. Школі належить земельна ділянка площею 2,8 га.

2.Кадрове забезпечення

У 2017/2018 н.р штатними працівниками школа була забезпечений на 100%. У школі працювало 21 педагогічний працівників ( з них 3 сумісника), 13 працівників з числа допоміжного персоналу.

Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових педагогічних кадрів адміністрація закладу враховує фахову підготовку працівника.

Протягом навчального року серед педагогічного та обслуговуючого персоналу кадрових змін не було.

Наш педагогічний колектив складається з творчих, талановитих людей, справжніх професіоналів, серед яких:

- 1 нагороджено знаком «Відмінник освіти України»;

- 1 методист;

- 2 старших учителя;

- 15 вчителів вищої категорії;

- 2 вчителів I категорії;

- 3 спеціаліста.

Час постійно диктує нові вимоги до вчителя, і нашим вчителям постійно доводиться працювати над собою.

Впродовж 2017/2018 н.р. при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» згідно з графіком пройшли курсову фахову підготовку 6 вчителів. Середнє навантаження педагогічних працівників по школі становить 18 годин.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи, а ще аналіз небайдужості, сумлінності творчості, любові до своєї роботи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу у школі на достатньому рівні.

3. Навчальна робота

У 2017/2018н.р. у школі завершили навчання 94 учнів у 10 класах. Середня наповнюваність класів – 10 учнів.

Мережа класів у 2017/2018н.р.

Клас

Кількість учнів

1

9

2

12

3

10

4

8

5

8

6

6

7

10

8

15

9

9

11

7

Всього

94

Учнівський контингент

1.

Учнів на початок навчального року

94

1-4 класів

39

5-9 класів

48

10-11 класів

7

2.

Прибуло за навчальний рік

0

3.

Вибуло за навчальний рік, з них

0

в інші школи

0

в ПТНЗ

0

4.

Учнів на кінець навчального року

94

Навчально-виховний процес в цьому навчальному році було організовано відповідно до навчального плану та робочого плану школи. З метою задоволення освітніх потреб учнів, поглиблення знань з окремих предметів, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації, за рахунок варіативної складової навчального плану введено курси за вибором та факультативні курси, а саме:

1. факультативні курси:

· Практикум правопису з української мови (8 клас);

· Основи християнської етики (5,6 класи);

· Загальна географія (11 клас);

2. курси за вибором:

· Українська мова (1 клас);

· Біблійна історія і християнська етика (2,3,4 класи);

· Формування особистості учня ЗНЗ в системі «людина –родина-світ» (1 клас);

· Читаємо, розуміємо, творимо( 2,3,4 класи);

· Київщинознавство (5,6,7,8 класи);

· Економічна і соціальна географія Київської області (9 клас);

· Основи християнської етики (7 клас);

· Етика (5 клас);

· Стилістика української мови (11 клас).

В цьому навчальному році державну підсумкову атестацію складали учні 4 класу, 9 класу та 11-ого класу у формі ЗНО.

7 учнів закінчили навчальний рік з відмінними навчальними досягненнями.

ПІБ учня/учениці

Клас

1.

Сук Микита Юрійович

2

2.

Дяченко Ілона Вікторівна

3

3.

Степова Іванна Сергіївна

4

4.

Мотруніч Вєроніка Сергіївна

5

5.

Рихдик Дарина Анатоліївна

5

6.

Деркач Артьом Ігорович

7

7.

Ярмольчик Дарꞌя Олександрівна

7

Троє одинадцятикласників є претендентами на отримання атестатів «З відзнакою»: Бишовець А.О., Дяченко А.А., Чайло А.А.

У І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 19 учнів. Кількість учнів по класах і по предметах наведено в таблиці:

№пп

Дисципліна

Класи

Кількість учасників

6

7

8

9

11

1.

Українська мова та література

1

1

1

3

2.

Англійська мова

1

1

2

3.

Зарубіжна література

1

1

2

4.

Історія

2

2

5.

Математика

1

1

1

1

4

6.

Географія

1

1

2

7.

Основи правознавства

1

1

8.

Хімія

1

1

2

9.

Образотворче мистецтво

1

1

Разом :

1

2

9

0

7

19

Найкращих успіхів на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін досягли:

· Дяченко Альона учениця 11-А класу посіла ІІ місце з англійської мови (вчитель Дяченко В.В.),

· Туркова Анастасія учениця 8 класу – І місце з історії (вчитель Бондарчук Л.Л.),

· Довганинець Тетяна учениця 8 класу – ІІІ місце з історії (вчитель Бондарчук Л.Л.),

· Бишовець Аліна учениця 11 класу - І місце з основ правознавства(вчитель Бондарчук Л.Л.),

· Бишовець Аліна учениця 11 класу - І місце із зарубіжної літератури (вчитель Кислицька В.В.),

· Туркова Анастасія учениця 8 класу – ІІІ місце із зарубіжної літератури (вчитель Кислицька В.В.),

На ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін досягли таких результатів:

· Бишовець Аліна учениця 11 класу - ІІІ місце з основ правознавства(вчитель Бондарчук Л.Л.),

· Туркова Анастасія учениця 8 класу – ІІІ місце з історії (вчитель Бондарчук Л.Л.),

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика брали участь 6 учнів школи. Маємо такі результати:

· Мотруніч Вєроніка учениця 5 класу - І місце (вчитель Чайло Н.П.);

· Ярмольчик Даря учениця 7 класу – ІІ місце (вчитель Кирпенко С.А.);

· Туркова Анастасія учениця 8 класу – ІІІ місце (вчитель Недбайло Т.В.);

· Савін Іван учень учень 3 класу – VІІІ місце (вчитель Боднар О.М.);

· Степова Іванна учениця 4 класу – ІV місце (вчитель Перепечка Н.П.);

· Бишовець Аліна учениця1 класу – Іv місце (вчитель Кирпенко С.А.)

У ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу з учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка брало участь 4 учня школи. Маємо такі результати:

· Рихлик Дарина учениця 5 класу - ІІ місце (вчительЧайло Н.П.);

· Дяченко Марія учениця 6 класу – VІ місце (вчитель Кирпенко С.А.);

· Туркова Анастасія учениця 8 класу – ІІІ місце (вчитель Недбайло Т.В.);

· Чайло Олена учениця 11 класу – ІІІ місце (вчитель Кирпенко С.А.).

Також 4 учні школи, а саме : Дяченко Марія (7клас),Деркач Артьом (7клас), Ярмольчик Даря (7 клас), Туркова Анастасія (8 клас) брали участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Учні школи брали участь у Міжнародних предметних конкурсах.

· Вчитель математики Грищук О.М. організував учнів на участь у Всеукраїнському конкурсі з математики «Кенгуру» та з інформатики «Бобер».

· Учні 1-11 класів спробували свої сили у всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» координатор гри вчитель української мова і літератури Кирпенко С.А.

· Координатором Міжнародної гра зі зарубіжної літератури “Sunflower” була вчитель зарубіжної літератури Кислицька В.В.

· Координатором Міжнародного інтерактивного природничого конкурсуКОЛОСОК” була вчитель географії Люлька В.В..

Не можу залишити поза увагою спортивне життя школи. Збірні команди школи, під керівництвом вчителя фізичної культури Савченко Н.В., приймали участь у всіх районних змаганнях. Команди школи вибороли наступні місця :

- ІІ місце – «Козацький гарт»;

- І місце – «Олімпійське лелеченя»;

- ІІ і ІІІ місця зі спортивного туризму в закритому приміщені;

- ІІ і ІІІ місця зі спортивного туризму у відкритому приміщені;

- ІІ і ІІІ місця у військово-патріотичній грі «Сокіл «Джура»».

Приємно відмітити , що наша школа представляла Баришівський район зі спортивного конкурсу «Олімпійске лелеченя» в області.

4. Методична робота

Протягом року педагогічний колектив школа працював над методичною проблемою «Особистісно орієнтований підхід до навчання учнів засобами новітніх інформаційних технологій». Серед індивідуальних і групових форм методичної роботи перевага надавалася роботі МО та творчих груп це:

- МО вчителів предметів природничо-математичного циклу;

-МО вчителів предметів гуманітарного циклу;

- МО вчителів початкових класів;

- МО класних керівників.

Школа, співпрацюючи з районним методичним кабінетом, ЦПР «Мрія», відкрила двері для семінарів, колегії для вчителів району.

Так,

- на базі Перемозького НВК була проведена колегія у грудні;

- проведено спортивно-розвиваючу гру «Ігри патріотів 2018» (травень).

Свої методичні розробки вчителі поширюють у друкованих виданнях. В цьому році заступник директора з навчально-виховної роботи , вчитель української мови Недбайло Т.В. розробила навчально-виховну програму оздоровчого періоду для дитячого садка, яка була надрукована у газеті «Шкільній світ».

Вчителями школи розроблено презентації з багатьох предметів, які застосовуються в навчально-виховному процесі. Проте, цей напрямок роботи потрібно ще удосконалювати.

У 2017/2018 н.р. атестації педагогічних працівників підлягало 5 вчителів. 2 педагогічних працівників підтвердили вищу кваліфікаційну категорію, одному присвоєне педагогічне звання «старший вчитель», 1 – присвоєно І кваліфікаційну категорію», 1 – присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію, практичному психологу – присвоєно І кваліфікаційну категорію.

5.Виховна робота

Велика увага у школі завжди приділялась виховній роботі. Цей рік не був виключенням.

Головне завдання в роботі класного керівника – створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі.

Виховний процес здійснювався у багатьох напрямках: розвиток національної свідомості, правової культури, інтелектуально – пізнавальному напрямку, духовно – моральному, художньо – естетичному, фізичному, екологічному, психолого – емоційному напрямках.

Протягом року проведено позакласні заходи, які охоплювали всі вищезазначені напрямки виховної роботи. Велика увага приділялася у школі патріотичному і громадянському вихованню. Протягом року класними керівниками та заступником з директора з НВР Кирпенко С.А. була проведена значна кількість тематичних заходів. Серед них:

· Свято Першого вересня;

· Свято Останнього дзвоника;

· Козацькі розваги;

· Найчарівнішим присвячується…;

· До Дня закоханих;

· Масляна;

· На святого Миколая;

· Кольоровий тиждень;

· Презентація збірки «Букет» Надії Красножон;

· Шевченківські дні;

· Вшанування памꞌяті учасників ліквідації ЧАЕС.

· участь у святкуванні Дня району;

· проведено шкільну акцію «Зробимо Україну чистою»;

· відбулася зустріч з правоохоронними органами;

· привітання для учнів 1-6 класів з Днем Святого Миколая;

· відвідали новорічні свята, вистави;

· учні 8 класу приймали участь у районній школі лідерів учнівського самоврядування «Альянс» ;

· проведено зустріч з випускниками школи;

· проведено шкільну акцію «Посади дерево»;

· проведено виховний захід «Памꞌятаємо…», мітинг- перепоховання;

Актуальним залишалось питання правового виховання та профілактики правопорушень. Правове виховання учнів здійснювалося в закладі на уроках правознавства в 9-х, 11 класах, на виховних годинах класними керівниками в 1-11класах. Так, вчителем історії Бондарчук Л.Л. було проведено ряд виховних заходів:

- Ангели сьогодення;

- Героям Крутів присвячується;

- Брейн-ринг «Підліток і право»;

- Свіча памꞌяті;

- Перегляд відеофільму «Діти за гратами!»;

- Перегляд відеофільму «Герої серед нас»;

- Правова вікторина «Права неповнолітніх»;

- Тренінг «Знай свої права»;

- Правовий квест.

Спільно з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх району проводяться комплексні заходи щодо запобігання злочинних проявів в учнівському середовищі.

На кінець звітного періоду в закладі немає учнів, які б знаходилися на внутрішкільному обліку.

Адміністрацією закладу та класними керівниками була проведена повна робота з батьками та учнями: відвідування сімей у дома, складання актів обстеження житлово-побутових умов сім'ї, проводилися індивідуальні роботи з батьками та учнями.

Проведено профілактичну бесіду з учнями 7-11 класів на тему «Профілактика паління на території навчальних закладів та громадських місцях», а також вживання за розпиття спиртних, слабоалкогольні та енергетичних напоїв на території навчального закладу». Не дивлячись на значну профілактичну роботу, залишається актуальною проблема поширення явища тютюнопаління серед учнів у 2015/2016 н. р.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

діти, позбавлені батьківського піклування —3 учнів;

діти, усиновлені – 2 учнів;

діти одиноких матерів — 2 учнів;

діти з багатодітних сімей —5 сімей;

діти учасників АТО – 3 учнів.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги всього колективу.

6.Співпраця з батьками

Виховання учня у сім`ї та школі – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом, особливо батьківським активом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, тому повинні брати активну участь у навчально-виховному процесі, і не тільки в матеріальному вимірі, хоча як у великій сім`ї нам потрібно багато. Батьківська громадськість приймає активну участь у різноманітних заходах ( організація та супровід учнів під час екскурсій, виховних заходах, підготовка приміщень школи до нового навчального року тощо). І таку співпрацю ми повинні активно продовжувати.

7. Охорона життя та здоров`я учнів та працівників школи

Медичне обслуговування учнів школи здійснює шкільна медична сестра Бишовець О.В. У школі обладнано медичний пункт, який забезпечений потрібними ліками та матеріалами. Медсестра здійснює систематичне та планове медичне обслуговування учнів.

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальних установ міста у школі формуються спеціальні медичні групи , а також уточнюються списки учнів основної та підготовчої групи звільнених від занять фізичною культурою.

Працівники школи проходять щорічне медичне обстеження на початку кожного навчального року, працівники їдальні проходять медичні огляди двічі на рік. Його проходження фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються в медсестри школи.

За 2017/2018 навчальний рік вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття, до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини необхідній кількості, додержання умов i термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо. Було заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, консерванти.

Гарячим харчуванням за кошти бюджету сільської ради охоплено всю початкову школу, діти, пільгових категорій та 50% групи дитячого садка.

Постійно здійснюється бракераж сирої та готової продукції, результати заносяться до журналу бракеражу. З метою здійснення контролю за якістю харчування у школі працює бракеражна комісія.

Опрацьовувалась та надавалась інформація 1 раз на квартал щодо кількості дітей, які отримують харчування. Меню складалося щоденно на підставі примірного двотижневого меню розкладки затверджено директором закладу. Проводились роз'яснювальні роботи серед батьків щодо організації харчування дітей різного віку. Створено з представниками ради школи групу контролю за якістю харчування дітей.

8. Управління школою

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішньо-шкільного контролю та календарних планів вчителів - предметників і планів виховної роботи класних керівників.

Така система планування , що відпрацьована у школі роками і основана на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність школи. Мережа Інтернет дозволяє користуватися матеріалами сайтів МОН України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», міського управління освіти, міського методичного кабінету, що дає можливість оперативно та мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям та адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та їх проектами.

Ділова документація школи ведеться відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у ЗНЗ.

У кожної школи є своє призначення, яке реалізується у виконанні певної місії. У відповідності з цією місією будується загальна педагогічна політика закладу, що регламентує діяльність закладу та його керівника. Пріоритетними напрямками в освітній політиці школи є творчість, прогресивність, інноваційні навчальні технології.

Протягом 2017/2018 н.р. батьки школи, учні та учителі були активними учасниками навчально-виховного процесу. Усі заходи, які проводились у школі, були прозорими та відкритими для широких кіл громадськості.

Розуміючи сучасні вимоги, адміністрація школи намагається більшість рішень приймати на основі врахування думки колективу й інтересів справи, намагається створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного учителя сприймаються позитивно, ініціатива та самостійність підтримується. Проблеми обговорюються й виробляються найбільш оптимальні варіанти рішень. Враховуючи великий досвід та високу професійність більшої частини колективу вчителів, адміністрація надає їм більше самостійності, можливості працювати на довір`ї.

І всі вони здійснюють велику і важку роботу по впровадженню навчально-виховного процесу у школі.

9.Охорона праці та безпека життєдіяльності

Питання ОП, БЖД, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу є одним з пріоритетних в діяльності педагогічного колективу школи. Вся робота в цьому напрямку проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання ЗНЗ й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань, а її виконання постійно контролюється адміністрацією школи. У школі створено комісію з охорони праці, призначено відповідального за організацію роботи з ОП, сплановано відповідні заходи, своєчасно проводиться навчання всіх членів комісії з ОП.

У школі відпрацьована система вступного інструктажу, первинного, повторного та за різними видами діяльності для працівників школи. На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно і своєчасно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

Перед канікулами проводились бесіди з безпеки життєдіяльності учнів. Здійснено запис в класних журналах на сторінці «Облік бесід з безпеки життєдіяльності». Кожним учителем - предметником проводиться інструктаж перед виконанням завдань лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.

Класні керівники 1-11 класів проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму. Проводилися додаткові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями школи та міста.

Адміністрацією школи, вчителями фізкультури, класними керівниками проводиться систематична робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено цілу низку заходів щодо попередження травматизму учнів та працівників, під час навчально-виховного процесу у школі та у побуті, причини виникнення травм з`ясовуються, аналізуються, складаються відповідні акти та проводяться профілактичні заходи.

Говорячи про господарську роботу потрібно зауважити, що подвір`я школи завжди прибране, на клумбах щороку висаджуються квіти , обрізаються дерева, біляться бордюри, своєчасно скошується трава, вивозиться сміття .

У приміщеннях школи постійно підтримується чистота та порядок.

На цьому моя доповідь завершується.

На кінець, хочу висловити слова подяки всім : учителям за велику роботу, за любов до своєї професії, за творчість, за терпіння, батькам, спонсорам та благодійникам - за розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю.

Дякую всім за увагу.

Директор НВК О.М.Ярмольчик

Річний звіт керівника за 2016-2017 н.р.

Навчально-виховна діяльність ПеремозькогоНВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» у 2016-2017 роках була спрямована на реалізацію патріотичного виховання.

Головною метою діяльності педагогічного колективу ПеремозькогоНВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» було підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження освітніх інноваційних технологій.

Актуальне завдання: забезпечення доступності здобуття якісної освіти для вихованців та подальше утвердження її національного характеру. Мають постійно оновлюватися зміст освіти та організація навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень, ринкових засад економіки.

Освіта утверджує національну ідею, сприяє національній самоідентифікації розвитку культури українського народу, оволодінню цінностями світової культури.

Пріоритетними у сучасній освіті та вихованні є створення системи виховної роботи, що дає можливість забезпечити всебічний і гармонійний розвиток особистості. Значне місце займає робота щодо організації змістовного дозвілля дітей у позаурочний час, задоволення їх інтересів.

Важливим аспектом діяльності НВК є забезпечення правової освіти та виховання учнів, попередження правопорушень і злочинності серед неповнолітніх.

Соціальний патронаж 3 дітей (Макаренко Назарій, Цибка Богдан та Цибка Максим), які передані під опіку, здійснює соціальний педагог, класні керівники. Обстежують житлово-побутові умови цих дітей, з опікунами проводяться індивідуальні бесіди.

НВК постійно контролює працевлаштування випускників.

Педагогічний колектив НВК тримає на постійному контролі роботу з попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх. Працює шкільна рада, до складу якої входять представники батьківського комітету, учнівського самоврядування та педагогічного колективу вчителів.

Постійно проводиться облік відвідування учнями закладу, ведеться робота відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 646 від 12.04.01 року «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку». Проводиться рейд «Урок». Постійно забезпечується організоване дозвілля та зайнятість дітей у вільний від навчання час та в канікулярний час.

Усі органи учнівського самоврядування працюють у тісній взаємодії. У класах вищим органом самоврядування є класні збори, на яких приймається рішення з важливих питань життя колективу, вибирається актив, голова учнівського колективу. Голова підтримує зв’язок класу з учнівським комітетом школи, забезпечує підготовку і проведення зборів, чергування у класі.

До складу учкому НВК входить 11 учнів, які очолюють комісії.

Налагоджена співпраця вчителів-наставників та голів комісій.

Вчителі, класні керівники виступають кураторами і співпрацюють з головами комісій.

Головним завданням учнівського самоврядування є формування й розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою позицією, почуттям національної самосвідомості.

Діяльність учнівського самоврядування, перш за все – практична і разом з тим вона є організаторською, творчою і управлінською. Тому її необхідно будувати таким чином, щоб діти на практиці оволоділи управлінськими вміннями і навичками самоуправління.

Виховна робота проводиться згідно складеного плану.

В НВК добре налагоджено чергування в класах та НВК. Щоп’ятниці проводиться засідання учнівського комітету.

Виховна діяльність в школі, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет) та із діяльності учнів .

Виконання завданьіреалізація основних принципі ввиховної роботи протягом навчального року здійснювалася за основними напрямками:

Патріотичневиховання

Морально-правовевиховання.

Екологічневиховання

Художньо-естетичневиховання

Родинно-сімейневиховання

Трудовевиховання і формуванняздорового способу життя

Сприяннятворчомурозвиткуособистості

Патріотичне вихованняшкільноїмолодізабезпечується в закладі через систему заходів, спрямованих на розумінняучнямисвогогромадянськогообов’язку, формування в них патріотичнихпочуттів. Громадянський аспект виховноїроботи у школіреалізовувався шляхом проведеннятематичнихвиховних годин, годин спілкування. Учнішколиприйнялиактивну участь у різноманітнихакціях, що стосувалися військових подій на Сході.( збір макулатури, продуктів харчування, канцтоварів, вітання матерів учасників АТО, зустрічі із воїнами – односельчанами учасниками АТО).

Учні активно залучилися до пошукової роботи , відносно поповнення музею експонатами (матеріали про воїнів АТО, воїнів Афганської війни). Традиційними в школі є уроки мужності,урочистімітингибіляОбеліску слави,приурочені Дню Перемоги над фашистськимизагарбниками., виховні заходи до Дня пам'яті жертв голодомору, Чорнобильської трагедії.

Морально-правове та превентивневиховання учнівНВКреалізовувалося через проведеннятижняправовихзнань, тематичнихвиховних годин , батьківськихзборів. У школіпостійноведеться робота з виховання толерантного відношення до людей.

Активно проводилисяпрофілактичні заходи щодозапобіганнянегативнихпроявів у підлітковомусередовищі. Так були застосовані заходи проти учнів, що палять цигарки із залученням представників ювенальної поліції. На двох учнів Горбаня Артема та Огородніка Сергія адміністрація отримала Постанови суду та дала письмову відповідь на запит реагування.

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на засіданнях педради, нарадах при директорі. Так у цьому навчальному році не приступили до навчання: учень 11 класу Друцький Андрій, якій у лютому місяці перевівся на заочну форму навчання; Коваленко Любов учениця 9 класу. Рябоконь Ірина учениця 11 класу не атестована з жодного предмету за ІІ семестр в зв’язку з невідвідуванням навчальних занять.

Складено базу даних про соціальний статус учнівшколи на основіпедагогічногообстеженняматеріально – побутових умовсімей, у якихпроживаютьдіти.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів.

На внутришкільномуоблікуперебуваєдвоє учнів: Коваленко Любов та Рябоконь Ірина.

Паралельно з класнимикерівникамиіндивідуальну роботу проводили практичний психологшколи – Стрижеус Л.П. та соціальний педагог – Акієва О.М.

Проведені індивідуальні консультації для учнів, вчителів, батьків, акти обстеження житлових умов учнів, відвідування вдома учнів з метою зясування місцезнаходження дитини та залучення до навчання.

Та, нажаль, однією зі складних проблем нашого закладу є мікроклімат у класних колективах. Тому необхідно більше приділити цьому питанню увагу, а саме: аналізувати мікроклімат в класних колективах, працювати над згуртованістю клас­них учнівських колективів,налагоджувати співпрацю вчителів , учнівських колективівта батьків.

Екологічне виховання:

Екологічне виховання здійснювалось шляхом проведення трудових та екологічних десантів з покращення та благоустрою прилеглої до школи території. У школіпроводилисяекологічніакції:

в квітні-травні- місячникблагоустрою.

Районний конкурс „ Нагодуй птаха".

Проведеніакції «Чистеподвір’я» учні1-11 класів.

Художньо-естетичневиховання

Художньо-естетичний аспект виховноїроботизнайшовсвоюреалізацію в проведенні школою таких заходів:

День Знань. Святковалінійка.

Оформленнякласнихкуточків.

Святковий концерт до Дня працівниківосвіти.

До Дня святого Миколая

Новорічне свято

Щедрівочка щедрувала

До Дня святого Валентина

Святковий концерт до міжнародногожіночого дня.

КВН «Обери майбутнє».

Свято масляної.

Виховний захід до дня Європи.

Свято останнього дзвоника.

Випускні вечори у 9 та 11 класах.

Випускні ранки у дитячому садочку та 4 класі.

Взяли участь у районних конкурсах «Ялинкова прикраса» , «Великодні візерунки»

Організовано та проведено книжковувиставку «Моя найкраща книга».

Відвідування Екскурсій:

м. Вінниця – музей ім. Пирогова, фонтани (6,8,9,10 класи)

м.Київ - ТЮГ (5клас)

Родинно-сімейноговиховання

Родинно-сімейневихованняпротягом 2015-2016н.р. здійснювалось через систему заходів, спрямованих на вихованняповаги до родини, турботливогоставлення до рідних, близьких, прищепленнятрадиційнихсімейнихцінностей. Зцією метою в школі проходили такі заходи:

Загальношкільні та класнізбори.

Вивченнякласнимикерівникамипобутових умов учнів.

Засіданнябатьківськихкомітетів.

Збірінформації про зайнятістьучнів у позаурочний час.

Святковіконцерти до Міжнародногожіночого дня.

Новорічніконцерти.

Міжнародний День людей похилоговіку.

Інформуваннябатьківщодопропусків занять учнями.

Трудовевиховання і формуванняздорового способу життя

Належнаувага школою приділяється трудовому вихованнюта профорієнтації. Протягом 2015-2016н.р. учнішколиприймали участь у трудовихдесантах з покращенняприлеглої до школитериторії, у акції «Пофарбуй місто у патріотичні кольори".

Стали переможцями районного етапу профорієнтаційного заходу КВК «Обери майбутнє».

Формування здорового способу життяздійснювалось через проведеннярізноманітнихспортивнихзмагань. Учнішколиприймали участь у районнихзмаганнях

«Олімпійське лелеченя»,

«Олімпійській тиждень»,

змагання з пішохідного туризму у закритих приміщеннях»,

районні змагання із баскетболу.

козацькі гарт,

змагання з футболу «Шкірянийм’яч»,

«Стартинадій».

Фізкультурно-масова робота посідає у школіособливемісце. Вчителіфізичноїкультуриспрямовуютьсвою роботу на активнезалученняучнів до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчоїроботи.

Шляхи розвиткувиховноїроботи на наступнийрік

Аналізуючи виховну діяльність учнівського самоврядування, з урахуванням особливості учнівського колективу, колективу вчителів та класних керівників спрямувати виховну роботу на наступний навчальний рік так щоб:

створити умови для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;

створитиумови для формуванняфізично і психічноздоровоїдитини;

створитиумови для реалізаціїздібностейобдарованихдітей;

застосуванняновітніхпедагогічнихтехнологій;

впроваджуватиможливостімережіІнтернет для підвищеннярівнянавчання та виховання;

забезпечитисоціальнийзахистучасниківнавчально-виховногопроцесу, дотримання правил безпекижиттєдіяльності, охорониздоров’я і життядітей та підлітків, педагогічнихпрацівників,

модернізуватиматеріальну базу школи.

продовжуватипошукову тамузейну роботу в НВК.

12.Профорієнтаційна робота

Завданняшколи — підготуватипідростаючепокоління до свідомоговиборупрофе­сії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховногопроцесу: вихованнятрудовихнавичок у школярівпід час прибираннятериторії, розширеннязнань про професії на уроках. Якісномувихованнюсприяютьекскурсії на виробни­цтво, позакласнівиховні заходи.

Учні 10-11 класів навчалися у Баришівському МНВК та отримують спеціальності водія транспортного засобу категорії С, перукаря, оператора комп’ютерного набору.

Влаштовані для учнівзустрічі, виступи-візитки з представниками вищихнавчальних закладів.

Кiлькiсть переглядiв: 300

Коментарi